• Velferdsforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Eldre publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fagpersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Margrethe Eikrem  Aarset
Rapportnr:33 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Regionale Forsknigsfond Vestlandet, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Nøkkelord:Innovasjon ,  Oppvekst,  Kompetanse,  Partnarskap 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Jon Olav  Myklebust, Rune  Kvalsund, Irene  Bele
Rapportnr:6/2012 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:
Forfatter(e):Randi  Bergem, Finn Ove  Båtevik,  
Rapportnr:3/2012 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga
Nøkkelord:Karriererettleiing,  Ungdom,  Yrkesval,  Utdanningsval 
Forfatter(e):Erlend  Krumsvik
Rapportnr:27 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Ålesund kommune, virksomhet kultur
Nøkkelord:Evaluering,  Sosialpolitikk,  Velferd,  Organisering,  Regional utvikling,  Ungdom 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:25 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosial,  Organisering,  Offentleg organisering,  Bustadsosialt arbeid,  Samhandling,  Husbanken,  Kommune 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:1/2012 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Husbanken region Midt-Norge
Nøkkelord:Nettverksanalyse,  Boligsosial planlegging,  Social Network Analyses,  Kompetanseutvikling,  Prosessarbeid 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook