• Regionalforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Eldre publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fapersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
Forfatter(e):Anne  Natvig, Else Ragni  Yttredal, Geirmund  Dvergsdal, Gunnvor  Bakke, Fredrik  Sigurdh
Rapportnr:34 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Regionale Forskningsfond Vestlandet, Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Nøkkelord:Attraktivitet,  Indentitet,  Rekruttering,  Partnarskap,  Nettverk,  Samarbeid,  Ekstremsport,  Adventure tourism,  Bulyst,  Destinasjonsutvikling,  Flyttemønster,  Friluftsliv,  Hard adventure,  Soft adventure 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Margrethe Eikrem  Aarset
Rapportnr:33 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Regionale Forsknigsfond Vestlandet, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Nøkkelord:Innovasjon ,  Oppvekst,  Kompetanse,  Partnarskap 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Jørgen  Amdam
Rapportnr:32 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Indre Nordmøre Næringsnettverk - Kommunene Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Halsa v/Tingvoll Næringsforum
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Entreprenørskap,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
Forfatter(e):Erlend  Krumsvik
Rapportnr:27 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Ålesund kommune, virksomhet kultur
Nøkkelord:Evaluering,  Sosialpolitikk,  Velferd,  Organisering,  Regional utvikling,  Ungdom 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Geirmund  Dvergsdal, Erlend  Krumsvik
Rapportnr:26 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Regional utvikling,  Regionforstørring,  Regionale funksjonar,  Regional kapasitet,  Næring,  Trafikkmønster,  Kultur,  Fritid,  Befolkningsutvikling,  Bustadsattraktivitet,  Pendling,  Entreprenørskap 
Forfatter(e):Randi  Bergem, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:25 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Husbanken Region Øst
Nøkkelord:Boligsosial,  Organisering,  Offentleg organisering,  Bustadsosialt arbeid,  Samhandling,  Husbanken,  Kommune 
Forfatter(e):Else Ragni  Yttredal, Geirmund  Dvergsdal, Jørgen  Amdam
Rapportnr:24 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:INU-FSF (Den interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora)
Nøkkelord:Forvaltning,  Regional utvikling,  Region,  Organisering,  Effekter,  Innovasjon ,  Innovasjonspolitikk 
Forfatter(e):Susanne Moen  Ouff, Else Ragni  Yttredal
Rapportnr:1/2012 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Husbanken region Midt-Norge
Nøkkelord:Nettverksanalyse,  Boligsosial planlegging,  Social Network Analyses,  Kompetanseutvikling,  Prosessarbeid 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook