• Regionalforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Eldre publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fapersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune
Forfatter(e):Erlend Krumsvik
Medforfatter(e):Cecilie Rørstad
Rapportnr:27
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
ISBN/ISSN:ISBN 978-82-7692-320-9 ISSN 1891-5973
Sidetall:58
Oppdragsgiver:Ålesund kommune, virksomhet kultur
Prosjekt:Utvikling av fritidstilbod i Ålesund kommune
Prosjektnr:17150
Nøkkelord:Evaluering,  Sosialpolitikk,  Velferd,  Organisering,  Regional utvikling,  Ungdom 
 
 
LAST NED PDF
 

Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking AS har fått i oppdrag å utrede fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune. Oppdragsgiver er Kulturetaten i Ålesund kommune. Prosjekt Arena og Aktivitet ble startet i 2010, og denne utredningen tar med ungdommene inn i prosjektet i form av brukermedvirkning.
Rapporten er basert på to undersøkelser. Den ene var dybdeintervju med klubbmedarbeidere, og den andre var en spørreundersøkelse mot alle elever ved ungdomsskolene og elever i første og andre klassetrinn ved de videregående skolene.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook