• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Ola Ween 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111626 
Mobil:+4741641856 
Epost:ola@mfaa.no 

PROFIL

Ola Ween er dr. scient i mikrobiologi fra UMB (2002)med hovedfag i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen (1996). Doktorgraden omhandlet DNA opptak og antibiotikaresistens i patogene bakterier. Hovedfaget omhandlet genetisk regulering av veksthormon i laks.
 
Ola har etter endt utdanning jobbet flere år på forskningsprosjekter knyttet opp mot helserelaterte problemstillinger innen matforgiftning (Norges Veterinærhøgskole) og kreftforskning (NTNU). Videre har han jobbet med cellebiologi i planter (NTNU og University of California). Han har vært ansatt i Møreforskning AS siden januar 2010.
 
Hovedarbeidsområdet er marin bioteknologi, bioprospektering og molekylærbiologi. I tillegg blir det deltagelse på fagområdene råstoffbehandling og foredling