• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Grete Hansen Aas 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111624 
Mobil:+47 92683378 
Fax:+47 70111601 
Epost:grete@mfaa.no 

PROFIL

Grete Hansen Aas er udannet Cand Agric (1989) og dr scient (1999) fra UMB (tidligere NLH). Doktorgraden omhandlet utnyttelse av astaxanthin i laksefisk.
 
 Hun har arbeidet to år med salg av fiskefôr og 10 år i Akvaforsk (Nofima Marin) innen arbeidsfeltet fiskeernæring. Fra mars 2000 har hun vært ansatt i Møreforsking. Arbeidsfeltet har vært knyttet til oppdrett av marine arter, foredling og utnyttelse av restråstoff. Hun har utviklet et  nettverk  mot oppdrettsnæring og nasjonale FOU- institusjoner gjennom arbeidserfaring og prosjektsamarbeid.
 
 Sentrale arbeidsfelt er i dag kvalitet på produkter, holdbarhet, utnyttelse av restråstoff fra oppdrettsfisk, foredling og nettverksbygging. Hun har erfaring fra nasjonale og nordiske prosjekter.
 
Vitenskaplige publikasjoner:
 
Aas, G.H., Skjerdal, O.T., Stoknes, I. & Bjørkevoll, I. 2010. Effects of packaging method on salt-cured cod yield and quality during storage J. Aquatic Food Product Technology, 19: 1-13.
 
Aas, G.H. 1999. Astaxanthin in salmonid nutrition: A focus on utilisation, blood transport and metabolism. Dr. scient avhandling: 1998: 33., Institutt for husdyrfag, NLH. 125 s.
 
Aas, G.H., Storebakken, T., Bjerkeng, B., and Ruyter, B. 1999. Blood appearance, metabolic transformation and transport proteins of 14C-astaxanthin in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Fish Physiology and Biochemistry, 21: 325-334.
 
Aas, G.H., Bjerkeng, B., Hatlen, B. and Storebakken, T.  1997. Idoxanthin, a major carotenoid in the flesh of Arctic charr (Salvelinus alpinus) fed diets containing astaxanthin. Aquaculture 150 :135-142
 
Hatlen, B., Aas, G.H., Jørgensen, E., Storebakken, T., and Goswami, U.C. 1994. Pigmentation of one, two and three year old Arctic charr (Salvelinus alpinus) fed two different dietary astaxanthin concentrations. Aquaculture 138:303-312
 
Shearer, K.D., Åsgård, T., Andorsdottir, G. and Aas, G.H. 1994. Whole body elemental and proximate composition of Atlantic salmon (Salmo salar) during the life cycle. Journal of Fish Biology (1994): 44; 785-797.
 
Aas, G.H, Gjerde, B., Refstie, T. 1990. Milt quality in Atlantic salmon, Aquaculture 100: 125-132.