• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 13-12 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune, AS Longvafisk, Nils Sperre AS, Sibelia AS.
Nøkkelord:Fisk,  Holdning,  Barn og unge,  Smakseksperiment,  Konsum 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MASP 13-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Møre and Romsdal county (64823/2011/243)
Nøkkelord:Fisk,  Holdning,  Smakseksperiment,  Barn og unge 
Forfatter(e):Snorre  Bakke, Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 12-21 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, faggruppe marine ressurser og Møre og Romsdal Fylkeskommune
Nøkkelord:Kongsnegl,  Kongesnegl,  Buccinum undatum,  Produkt,  Produktegenskaper,  Kadmium,  Fremmedstoff,  Utbytte ,  Næringsinnhold,  Marked,  Priser,  Whelk,  Cadmium,  Market,  Yield 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Bjørn Tore  Nystrand, Marianne Lindhjem  Staurset, Margareth  Kjerstad
Rapportnr:MA 12-05 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Nøkkelord:Klippfisk,  Reklamasjon,  Kvalitet 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 12-03 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Møreforsking Forskningsfond
Nøkkelord:Torsk ,  Verdikjede ,  Norge,  Portugal,  Gadus morhua 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 12-02 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Nordmøre Fiskebåt AS, VRI Møre og Romsdal
Nøkkelord:Torsk ,  Line 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 12-01 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Innovasjon Norge
Nøkkelord:Lange,  Klippfisk,  Saltfisk 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft
Rapportnr:MA 11-12 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge
Nøkkelord:Isgalt,  Macrourus berglax,  Teine,  Marked,  Fiskeri 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 11-10 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Peter Stette AS, VRI Møre og Romsdal
Nøkkelord:Laks,  Akvakultur ,  Transportsystem,  Oppdrettsnæring 
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Bjørn Tore  Nystrand, Grethe Mattland  Olsen, Marianne Lindhjem  Staurset
Rapportnr:15 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Arbeidsmarknad,  Kompetanse,  Rekruttering,  Lokalt næringsliv,  Marine næringar,  Utdanning 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Bjørn Tore  Nystrand, Snorre  Bakke, James  Kennedy
Rapportnr:MASP 11-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Innovasjon Norge, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Nøkkelord:Macrourus berglax,  Isgalt,  Teine,  Fish pot,  Marked 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft
Rapportnr:MA 10-19 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Nordisk Atlantsamarbeid (NORA)
Nøkkelord:Macrourus berglax,  Isgalt,  Grønland,  Marked 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 10-03 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:AS Longvafisk, VRI Møre og Romsdal
Nøkkelord:Produkttesting,  Fiskekaker,  Markedskartlegging,  Hurtigmatkonsept 
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MA 10-06 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) / Sett Sjøbein
Nøkkelord:Rekruttering,  Supplybåtrederi,  Nautiske offiserer,  Maskinoffiserer,  Fiskebåtrederi,  Fiskeri 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Kristin  Helle, Bjørn Tore  Nystrand, Oddmund  Oterhals, Margareth  Kjerstad, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:MASP 10-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking AS
Nøkkelord:Forvaltning 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook