• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Forfatter(e):Bjørn Tore  Nystrand
Rapportnr:MASP 13-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Møre and Romsdal county (64823/2011/243)
Nøkkelord:Fisk,  Holdning,  Smakseksperiment,  Barn og unge 
Forfatter(e):Audny  Hellebø
Rapportnr:MASP 13-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Pankreassyke (PD),  Lakselus,  Reservoar,  Biofilm ,  Sediment,  PD-virus,  Organismer,  Groe 
Forfatter(e):Snorre  Bakke, Ola  Ween, Trygg  Barnung, Kari Lisbeth  Fjørtoft
Rapportnr:MASP 11-04 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Amphipod,  Marine resource,  Isopod 
Forfatter(e):Snorre  Bakke, Christine  Børnes, Sylvia  Frantzen
Rapportnr:MASP 11-03 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Mattilsynet
Nøkkelord:Kongsnegl,  Buccinum undatum 
Forfatter(e):Kari Lisbeth  Fjørtoft, Bjørn Tore  Nystrand, Snorre  Bakke, James  Kennedy
Rapportnr:MASP 11-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Innovasjon Norge, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Nøkkelord:Macrourus berglax,  Isgalt,  Teine,  Fish pot,  Marked 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Claus  Stenberg, Inge  Fossen, James  Kennedy, Jesper  Boje, Ole A.  Jørgensen, Rasmus  Nygaard
Rapportnr:MASP 11-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2011
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides 
Forfatter(e):Anne  Stene, Audny  Hellebø, Jan Erich  Rønneberg, Trygg  Barnung, Willy  Hemmingsen, James  Kennedy
Rapportnr:MASP 10-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Kristin  Helle, Bjørn Tore  Nystrand, Oddmund  Oterhals, Margareth  Kjerstad, Else Ragni  Yttredal,  
Rapportnr:MASP 10-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møreforsking AS
Nøkkelord:Forvaltning 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, James  Kennedy
Rapportnr:MASP 09-03 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Reinhardtius hippoglossoides,  Greenland Halibut,  Bifangst  
Forfatter(e):Wenche Emblem  Larssen, Kari Lisbeth  Fjørtoft
Rapportnr:MASP 09-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Nøkkelord:Kongekrabbe,  Rogn,  Red king crab,  Paralithodes camtschaticus 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Jan Erik  Dyb, Jesper  Boje, Kristin  Helle, Einar  Hjørleifsson
Rapportnr:MASP 09-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd, Nordisk Atlantersamarbeid (NORA)
Nøkkelord:Elektronisk grader,  Fangstdata 
Forfatter(e):Åge S  Høines, Agnes Christine  Gundersen
Rapportnr:MASP 07-04 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Einar  Hjørleifsson
Rapportnr:MASP 07-03 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Greenland Halibut,  Reinhardtius hippoglossoides 
Forfatter(e):Inge  Fossen, Agnes Christine  Gundersen, Claus  Stenberg, Bjarne  Lyberth, Jesper  Boje, Ole A.  Jørgensen
Rapportnr:MASP 07-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Reinhardtius hippoglossoides,  Greenland Halibut 
Forfatter(e):Agnes Christine  Gundersen, Claus  Stenberg, Inge  Fossen, Jesper  Boje, Ole A.  Jørgensen, Bjarne  Lyberth
Rapportnr:MASP 07-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Nøkkelord:Reinhardtius hippoglossoides,  Greenland Halibut 
Forfatter(e):Inge  Fossen
Rapportnr:MASP 05-01 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2005
Oppdragsgiver:Norges Forskingsråd
Nøkkelord:Dyphavsfisk,  Biologi ,  Utbredelse,  Deep sea fishes,  Deep water fishes,  Biology,  Distribution 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook