• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Audny Hellebø 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111625 
Mobil:+47 40488797 
Fax:+47 70111601 
Epost:audny@mfaa.no 

PROFIL

Audny Hellebø er Cand. Scient. med hovudfag i molekylærbiologi frå Universitetet i Bergen (2001). Ho har også kunnskap innan human anatomi og fysiologi frå Fysioterapihøgskolen i Bergen. Etter endt utanning har ho arbeidd ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi på Universitetet i Bergen og på Molekylærbiologisk laboratorium på patologen ved Haukeland Sjukehus. Tidlegare forskarerfaring har ho frå Avdeling for fiskehelse ved Veterinærinstituttet i Oslo og frå Institutt for biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund. Frå 2007 har ho vore tilsett som forskar ved Møreforsking Ålesund.
 
Sentralt arbeidsområde er bioteknologi; studiar av biofilm på maritime- og marine installasjonar og marine organismar, molekylærbiologiske analyser på marine oljar og molekylær karakterisering av bakterier og virus.
 
Vitenskaplige publikasjoner:
 
A. Hellebo, U. Vilas, K. Falk and R. Vlasak. (2004). "Infectious salmon anemia virus specifically binds to and hydrolyzes 4-O-acetylated sialic acids." J Virol 78(6): 3055-62.
 
T. Johansen, T. Repolho, A. Hellebo and A. J. Raae. (2006). "Strict conservation of the ITS regions of the ribosomal RNA genes in Atlantic cod (Gadus morhua L.)." DNA Seq 17(2): 107-14.