• Møreforsking
 • Organisasjon
 • Eigarar
 • Styre
 • Administrativ leiing
 • Årsrapport
 • Samarbeidspartnarar
 • Tilsette
 • Vi tilbyr
 • Møreforsking på Nordmøre
 • Jobb hos oss?
 • Kontakt oss
 • Nyheiter

Organisering

Møreforsking AS har eigne forskingsavdelingar i Volda og Ålesund, og eig saman med Høgskolen i Molde dotterselskapet Møreforsking Molde AS. Møreforsking har hovudkontor med eit eige sekretariat i Volda.
 
Vi er 59 personar som er tilsette i konsernet Møreforsking, og desse utfører 45 forskarårsverk. I tillegg kjem ca 40 personar som er knytte til Møreforsking på prosjektbasis, av desse har dei fleste hovudstilling ved ein av dei samarbeidande høgskulane. Ved utgangen av 2012 hadde 47% av dei faglege tilsette i hovud- eller bistilling doktorgrad eller tilsvarande kompetanse.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook