• Møreforsking
 • Organisasjon
 • Eigarar
 • Styre
 • Administrativ leiing
 • Årsrapport
 • Samarbeidspartnarar
 • Tilsette
 • Vi tilbyr
 • Møreforsking på Nordmøre
 • Jobb hos oss?
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
 
AKTUELT :

Administrativ leiing

Kvar av avdelingane i Møreforsking er eigne resultateiningar, og har ein eigen avdelingsleiar og økonomiansvarleg som har det administrative ansvaret for drifta av avdelinga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook