• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Ledig stilling
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Lyst på ei forskarkarrierè?

Møreforsking er kontinuerleg på leiting etter nye medarbeidarar som har interesse og anlegg for ei karriere innan forsking på dei fagområda vi arbeider med.
 
Gjennom å drive med oppdragsforsking vil du kome i kontakt med ei rekkje spanande prosjekt retta mot nærings- og samfunnslivet, både nasjonalt og regionalt, samtidig som du byggjer nettverk til andre forskingsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Dei fleste prosjekta blir løyste i tverrfaglege team, som er sett saman av forskarar med bakgrunn i ulike fag og disiplinar. Ein jobb i Møreforsking gir moglegheiter for å vidareutvikle din eigen kompetanse, både gjennom prosjektarbeid, utarbeiding av vitskaplege publikasjonar eller forskarutdanning.
 
Vi treng personar med ulik kompetanse, men ser helst at du har:  
·         Hovudfag/master eller doktorgrad på relevante fagområde
·         Bakgrunn eller erfaring frå oppdragsforsking, men dette er ikkje ein føresetnad
 
Ta gjerne kontakt eller send oss din CV, anten til moreforsking@moreforsk.no  eller direkte til leiaren på den staden du helst vil arbeide.
 
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook