• Forskningsområder
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Miljøundersøkelser
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

FOREDLING

Det er grunnleggende at norsk sjømatnæring utvikler og leverer produkter av god kvalitet, basert på effektive og lønnsomme produksjonsprosesser.
 
Viktige fagområder innen Foredling er råstoffbehandling, videreforedling, utnyttelse av restråstoff og produktutvikling.
 
Innenfor Foredling arbeider vi på følgende forskningsfelt:
 • Råstoffkvalitet for villfanget og oppdrettet fisk
 • Optimalisering av kvalitet og produksjonsprosesser i salt- og klippfiskindustrien
 • Totalutnyttelse av villfanget og oppdrettet fisk og skalldyr
 • Fersk og levende sjømat
 • Produktutvikling for utvalgte skalldyr og fiskearter

Oversikt over prosjekter innen forskningsområdet  Foredling finner du her.

 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook