• Forskningsområder
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Miljøundersøkelser
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

MARKED

Norsk sjømatnæring har store markedsmuligheter. For å være konkurransedyktige må norske sjømatprodusenter levere det kundene vil ha – hver dag.
 
Møreforsking Marin driver markedsrettet forskning og utviklingsarbeid på ulike fiskeslag og produkter, både mot innenlands- og eksportmarkedet. Markedsrettet forsknings- og utviklingsarbeid involverer ofte andre fagområder i Møreforsking. Nisjeprodukter og lite utnyttede arter/ressurser har et spesielt fokus, men også mer tradisjonelle produkter og arter er viktige arbeidsfelt.
 
Innenfor fagområdet Marked arbeider vi på følgende forskningsfelt:
 • Markedsundersøkelser/analyser
 • Produktuttesting
 • Merkevarebygging

Oversikt over prosjekter innen Marked finner du her.

 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook