• Forskningsområder
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Miljøundersøkelser
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss

MARIN BIOTEKNOLOGI

Marin bioteknologi er et fagområde i sterkt utvikling og som krever høy kunnskap og avansert analyseteknologi. Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund samarbeider om å drive forskningsprosjekter og utvikle fagområdet i samarbeid med bedriftene i regionen.
 
Innenfor fagområdet Bioteknologi arbeider vi på følgende forskningsfelt:
 • Aquamedisin
 • Biofilm
 • Marine oljer – omega3
 • Molekylærbiologi
Det finnes en rekke muligheter for å utnytte og anvende kunnskaper fra marin bioteknologi på helt nye områder, for eksempel rettet mot helse og ernæring, og maritim industri. Vi arbeider derfor tverrfaglig og gjennomfører prosjekter i samarbeid med andre fagfelt ved Høgskolen i Ålesund.
 
Oversikt over prosjekter innen forskningsområdet Marin bioteknologi finner du her.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook