• Forskningsområder
 • Ressurser
 • Foredling
 • Marked
 • Bioteknologi
 • Miljøundersøkelser
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
 
AKTUELT :

Marin

Møreforsking Marin er lokalisert midt i den marine klyngen på Nordvestlandet. Nærheten til rike marine ressurser, kombinert med sterke tradisjoner innen fangst, foredling og eksport av sjømat, gjør Norge generelt og Nordvestlandet spesielt til en ledende aktør innenfor marine næringer. Mange av bedriftene i regionen er nasjonalt ledende innen fiskeri, oppdrett, foredling og salg av sjømatprodukter og arbeider systematisk med innovasjon. De fleste er også globalt orienterte.
 
Møreforsking Marin sin rolle er å bidra med kunnskap gjennom forskning og utviklingsarbeid som øker verdiskapingen i næringen. Vi gjennomfører ulike forsknings- og utviklingsprosjekter for fiskeflåte, oppdrettsnæring, foredlingsindustri, eksportører, bransjeorganisasjoner og salgslag.
 
Oversikt over prosjekter innen Marin finner du her.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook