• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Kontakt oss

OM MØREFORSKING MARIN

Møreforsking Marin er organisert i fire forskningsgrupper som gjenspeiler verdikjeden i marine næringer.  Vi er omtrent 20 medarbeidere med allsidig kompetanse og erfaring fra anvendt forsknings- og utviklingsarbeid for sjømatnæringen. I Gangstøvika i Ålesund har vi kontorer, laboratorier og ulike fasiliteter til å drive forsøk.
 
Forsknings- og utviklingsoppgaver i marine næringer krever tverrfaglige tilnærminger der en kombinerer kunnskap fra ulike deler av verdikjeden – fra hav til bord. Tverrfageligheten ivaretas bl.a. gjennom et tett faglig og operativt samarbeid med Institutt for Biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund. Totalt arbeider ca. 30 fagpersoner med forskning og undervisning ved dette instituttet. Samarbeidet inkluderer også bruk av anlegg, laboratorier og utstyr. I tillegg har vi faglig samarbeid med andre forsknings- og kunnskapsmiljø innen marine næringer nasjonalt og internasjonalt.
 
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook