• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Utdanning
  • Folkehelse
  • Inkludering
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
 
AKTUELT :

Prosjekt innan Velferd

Her finn du oversikt over aktuelle prosjekt ved Møreforsking Volda som er knytte til ulike tema innan Velferd. Oversikta omfattar igangverande prosjekt og prosjekt som er ferdigstilte frå 2007 og fram til i dag.
 
Prosjekta har ofte ein tverrfagleg profil og involverer forskarar frå fleire fagfelt. Prosjekt som er graderte av oppdragsgjevar, er ikkje med.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook