• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Kontakt oss
Wenche Emblem Larssen 
Rådgiver 
 
Dir.tlf+47 70111603 
Mobil:+47 91780817 
Fax:+47 70111601 
Epost:wenche@mfaa.no 

PROFIL

Wenche Emblem Larssen er utdanna bioingeniør fra Høgskolen i Ålesund (99) med bachelor oppgave vedrørende kvalitetssikring av antigenkvaliteten på humane screeningceller. Cand. mag (02) med kandidatoppgave innen histologisk undersøkelse av gonaden til taskekrabbe (Cancer pagurus). Grunnkurs i HPLC (06) og sensorikk (07). Arbeidet ved Møreforsking siden 1999.
 
Arbeidsfeltet ved instituttet er i hovedsak knyttet til fangstbehandling, kvalitetsvurdering og videreforedling av skalldyr og fisk, inklusiv sensoriske analyser og produktutvikling. Gjennom sin tid i Møreforsking har hun jobbet innen de fleste arbeidsfeltene til Møreforsking fra ressurs til marked og har erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter med hovedfokus på nasjonale næringsretta prosjekt.