• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Kontakt oss
Forfatter(e):Audny  Hellebø
Rapportnr:MASP 13-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2013
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:Pankreassyke (PD),  Lakselus,  Reservoar,  Biofilm ,  Sediment,  PD-virus,  Organismer,  Groe 
Forfatter(e):Anne  Stene, Audny  Hellebø, Jan Erich  Rønneberg, Trygg  Barnung, Willy  Hemmingsen, James  Kennedy
Rapportnr:MASP 10-02 
Publikasjonstype:Poster
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2010
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylkeskommune
Nøkkelord:
Forfatter(e):Anne  Stene, Else Ragni  Yttredal, Grete Hansen  Aas, Stein Eric  Solevåg
Rapportnr:Å0907 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal Fylke
Nøkkelord:Samlokalisering,  Integrert akvakultur,  Blåskjell,  Laks,  Vekst,  Interessekonflikter,  Lovverk 
Forfatter(e):Anne  Stene, Grete Hansen  Aas
Rapportnr:Å0606 
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2006
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal fylke
Nøkkelord:

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook