• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Samfunnsplanlegging
  • Menneske-stad
  • Småskala næring
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
 
AKTUELT :

Prosjekt innan Regional utvikling

Her finn du oversikt over aktuelle prosjekt ved Møreforsking Volda knytte til ulike tema innan Regionalforsking. Oversikta omfattar igangverande prosjekt og prosjekt som er ferdigstilte frå 2007 og fram til i dag.
 
Prosjekta har ofte ein tverrfagleg profil og involverer forskarar frå fleire fagfelt. Prosjekt som er graderte av oppdragsgjevar, er ikkje med.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook