• Regionalforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Eldre publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fapersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
 
AKTUELT :

Publikasjonar frå MF Volda

Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda samarbeider om publisering gjennom felles skriftseriar. Desse seriane er meinte å vere eit supplement til det som vert utgitt på nasjonale og internasjonale forlag og i ulike tidsskrift. Skrifseriane har ulike "tersklar" for godkjenning og dekkjer såleis ulike nivå av fagleg og vitskapleg arbeid.
 
Her finn du ei oversikt over publikasjonar frå Møreforsking Volda tilbake til 2006. Samlekategorien Rapportar omfattar Forskingsrapportar og Arbeidsrapportar.
 
Oversikta gjeld rapportar og notat som er ålment tilgjengelege og som ikkje er graderte frå oppdragsgjevar. Nokre av rapportane er trykte og kan bestillast frå Møreforsking eller Fagbok, Postboks 278, 6101 VOLDA.
 
Publikasjonar som er utgjevne før 2006, finn du på Høgskulen i Volda sine heimesider sortert etter publikasjonstype og deretter sortert etter år tilbake til 1995 gjennom å klikke her.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook