• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Arkiv Nyheter
  • Kontakt oss
Bedre klippfiskkvalitet ved bruk av isslurry
(03.07.2014)

Bruk av isslurry i utblødning- og bulktanker om bord gir større andel superiorkvalitet når fisken blir produsert til klippfisk av torsk. Det samme er tilfellet når en benytter høyere vanngjennomstrømming i utblødningstankene.

 
Workshop – Utfordringer for ombordprodusert hvitfiskmel
(06.06.2014)

Møreforsking har avsluttet prosjektet «worskhop hvitfiskmel» og sluttrapporten foreligger nå.

 
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2014
(08.05.2014)

Norges Råfisklag, Kristiansund kommune og Møreforsking inviterer til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund 3.-4. juni. Årets konferanse arrangeres i tett kobling mot kåringen av årets beste klippfisk. Det rettes også fokus på dagens politiske regime i forhold til sjømatnæringen, samt muligheter for verdiskapning gjennom teknologi og smarte løsninger.

 
Fangst og håndtering av hummer og sjøkreps
(23.04.2014)

I prosjektet "Velferd og kvalitet i verdikjeden for levende sjøkreps og hummer" har man ønsket å se nærmere på hvordan man kan etablere optimale prosedyrer for behandling og mellomlagring av disse artene.

 
Workshop Levende Sjømat
(14.02.2014)

På oppdrag av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond har Møreforsking og Nofima et prosjekt hvor målet er å oppsummere kunnskapsstatus og kartlegge behovet for forskning og utvikling innenfor næringen «levende sjømat». Nylig ble det avholdt en workshop hvor resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert til fiskere, bedrifter og næringsorganisasjoner.

 
Fjordkonferansen 2014
(11.12.2013)

Regional utvikling av nordvestlandet blir temaet når forskere, næringsliv og offentlig forvaltning møtes til Fjordkonferanse i Loen til våren.

 
Grøn fjord konferansen 2014 i Geiranger
(28.11.2013)

22.-23. januar 2014 blir den fyrste Grøn fjord konferansen arrangert i Geiranger.

 
Benchmark på blåkveite i Nord-Atlanteren
(27.11.2013)

I København foregår det i disse dager full gjennomgang – såkalt benchmark – av blåkveitebestandene i Nord-Atlanteren og mange sentrale forskere på arten er samlet i det internasjonale havforskningsrådet – ICES – sitt hovedkvarter på HC Andersen Boulevard.

 
Lansering av ny film om fangstbehandling på Norges Fiskarlags landsmøte
(12.11.2013)

Den nye filmen om korrekt fangstbehandling lanseres denne uken på DVD på Fiskarlagets landsmøte. For å bidra til felles forståelse av kvalitet og konsekvensene av feil fangstbehandling har en rekke samarbeidspartnere bidratt i arbeidet med en film som nå er klar til å distribueres gratis til fiskere.

 
Møreforsking med to bidrag under WEFTA 2013 i Tromsø
(22.10.2013)

Møreforsking Marin presenterte under WEFTA 2013 i Tromsø to vitenskapelige bidrag. Rådgiver Ann Helen Hellevik la frem funn fra en studie av optimalisert fangstbehandling av lange til saltfisk- og klippfiskproduksjon. Forsker Bjørn Tore Nystrand presenterte resultater fra et arbeid om barn og unges holdninger til fisk og sjømat.

 
Marin Samhandlingsarena 25. september 2013
(17.09.2013)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena
den 25. september 2013 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

Påmelding til marianne@mfaa.no innen 17.september 2013.

 
Fiskeavskjer: ei kjelde til milliardinntekter?
(16.09.2013)

Kvart einaste år blir 200.000 tonn fiskeavskjer kasta på havet frå norske fiskebåtar. Møreforsking arbeider for at alt dette restråstoffet frå norskfanga fisk kan utnyttast innan 5 år.

 
Informasjonsfilm om kvalitetsbehandling av fisk
(16.09.2013)

Nye verkemiddel blir tekne i bruk for å lære fiskarar meir om kvalitet i fiskeproduksjon. Filmen skal bidra til kvalitet frå hav til bord.

 
Studietur til Island
(10.09.2013)  
Ny rapport: Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk
(04.07.2013)

Gode smaksopplevelser med fisk og sjømat gjør barn og ungdom mer positive til å spise fisk. Det er ett av resultatene i et nylig avsluttet prosjekt i Møreforsking.

 
New biomarine cluster in Norway
(03.07.2013)

Recently, the biomarine cluster “Ocean Ingredients Cluster (OIC)” located in Møre and Romsdal was assigned Arena status. Behind the Arena Program are The Research Council of Norway, Innovation Norway and SIVA. Through the program they offer financial and technical support in order to contribute to long term development of the regional clusters.

 
Venstreleder Trine Skei Grande på besøk hos Møreforsking
(03.07.2013)

Møreforsking Marin hadde fredag 28. juni gleden av å ha besøk av Venstres partileder Trine Skei Grande og fylkespolitikerne Pål Farstad (1. kandidat), Britt Giske Andersen (2. kandidat) og Ragnhild Hjelseth (fylkesleder) i forbindelse med Grandes rundtur på Sunnmøre.

 
BIOMARIN KLYNGE en realitet
(10.06.2013)

Den biomarine klyngen på Nordvestlandet ble fredag tildelt Arena-status. Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Den tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Det betyr en anerkjennelse av denne næringen i nasjonal og internasjonal sammenheng. Videre er det et viktig signal om at myndighetene satser på næringen og regionen. Totalt var det 18 søknader som kjempet om Arena-statusen. Ocean Ingredients Cluster var en av fem søknader som passerte nåløyet og fikk tilslag.

 
Ny rapport på fosfat: Effekt av fosfat i saltfiskproduksjon ved bruk av ulike typer råstoff
(08.05.2013)

I FHF-prosjektet «Kvalitetsstabilisering av lett- og fullsaltet torsk, uttesting av fosfat som prosesshjelpemiddel/tilsetningsstoff» har det blitt utgitt en ny rapport. Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking (prosjektleder), Nofima i Tromsø, SINTEF Fiskeri og havbruk og Anfaco Cecopesca i Vigo, Spania. Prosjektet skal avsluttes mai 2013.

 
Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2013
(03.05.2013)

Råfisklaget, Nordmøre Fiskebåt, Kristiansund Kommune og Møreforsking Marin inviterer til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund 3.-4. juni. Årets konferanse byr på to innholdsrike dager med søkelys på hvordan sjømatnæringen skal kunne oppnå målsetningen om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon.

 
Elisabeth Maråk Støle ny direktør
(26.04.2013)

Styret i Møreforsking AS har ansatt Elisabeth Maråk Støle som ny direktør i Møreforsking AS.

 
Fra avskjær til konsum
(20.03.2013)

I forbindelse med prosjektet «Økt verdi fra havets sølv» har Møreforsking sammen med Klippfiskakademiet testet ut bruk av restråstoff fra sild i ulike retter. Uttestingen er en del av en større prosjektsatsing der en skal kartlegge mulighetene for en lønnsom utnyttelse av avskjær fra NVG-sild.

 
Stor interesse for første møte i Marin Arena Nordmøre
(11.03.2013)

Onsdag 6.mars benket mer enn 60 personer seg rundt bordene i Knudtzonlunden til Bacalao og første møte i Marin Arena Nordmøre.

 
Vårens samling i Marin Samhandlingsarena 13. mars 2013
(07.03.2013)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena,
den 13. mars 2013 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
Infofilm om bedre fiskebehandling
(05.03.2013)

Møreforsking Marin forsker på hvordan en skal behandle fisk for å få best mulig kvalitet, og dermed god pris. For å vise dette har studenter og ansatte fra Høgskulen i Volda dokumentert prosessene, og festet arbeidet på film.

 
Uttesting av hummer
(20.02.2013)

Møreforsking har i samarbeid med Fiskcentralen og Theatercafeen, samt ferskvareforhandlerne Fjelberg Fisk & Vilt og Georg A. Nilsen, testet ut hummer som har vært mellomlagret i hummerpark. Uttestingen var en del av prosjektet «Optimalisering av velferd og kvalitet gjennom verdikjeden ved helårlig omsetning av levende krepsdyr».

 
Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild
(15.02.2013)

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal Møreforsking, i samarbeid med Segel og Norway Pelagic, undersøke markedsmulighetene til «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild. Prosjektet har en bred tilnærming med fokus på sektorene ingrediens/farmasi, konsum, dyrefôr og kosmetikk. Prosjektet vil ha tett dialog med styringsgruppen etablert av FHF, som i tillegg til prosjektgruppen består av representanter fra Athena Seafoods og Nergård.

 
Kick-off på Stad
(08.02.2013)  
Ny rapport: Norsk kongsnegl - Produktegenskaper og markedsmuligheter
(04.01.2013)

Økende etterspørsel etter kongsnegl internasjonalt har medført økt konkurranse og pris på råstoff. Dette gjør at muligheten for lykkes i kommersialiseringen av en hittil lite utnyttet ressurs i Norge er større nå enn noen gang tidligere.

 
Uttesting av sjøkreps
(20.11.2012)

Møreforsking har i samarbeid med Fiskcentralen i Oslo, Theatercafeen og ferskvareforhandlerne Fjelberg Fisk & Vilt og Georg A. Nilsen AS, testet ut sjøkreps, mellomlagret i sjø. Uttestingen var en del av prosjektet «Optimalisering av velferd og kvalitet gjennom verdikjeden ved helårlig omsetning av levende krepsdyr».

 
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012
(30.10.2012)

Høstens kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Nye muligheter for norsk fiskerinæring".

 
Møreforsking er på Facebook og Twitter!
(18.10.2012)

Vi kjem til å oppdatere Facebook- og Twittersida vår med informasjon om publikasjonar, seminar, konferansar og andre hendingar ved Møreforsking i Volda og Ålesund.

 
Høstens samling i Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012
(01.10.2012)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 23. oktober 2012 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
Sjøkrepsfiske i Møre og Romsdal
(05.06.2012)

I et nylig ferdigstilt prosjekt har Møreforsking sett på teinefisket etter sjøkreps i Møre og Romsdal. Et overordnet mål i prosjektet har vært å peke på nye inntektsmuligheter for kystflåten og dermed bidra til næringsutvikling i regionen.

 
Lakseoppdrett og koraller
(26.04.2012)

På initiativ fra Lerøy Hydrotech har Møreforsking laget en rapport som omhandler interaksjoner mellom koraller og oppdrett, med forslag på en konsekvensanalyse for å vurdere korallforekomstens verdi og forventet påvirkning fra anlegg.

 
Forskning på reservoarer for laksevirus
(26.03.2012)

Møreforsking Marin i Ålesund er prosjektleder i et stort forskningsprosjekt om virus på oppdrettslaks i samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Patogen Analyse.

 
Marin Samhandlingsarena 27. mars 2012
(07.03.2012)

"Hvem er morgendagens vinner i sjømatnæringen?"

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke,
Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena.

 
Innspill til HAV 21
(06.03.2012)

De marine næringene er svært viktige for verdiskaping og sysselsetting Norge, og har stort potensial for ytterligere vekst. Det finnes imidlertid ingen samlet strategi for framtidig marin kunnskapsutvikling og forskning. Gjennom Hav21 er sjømatnæringen, forvaltningen og kunnskapsmiljøene invitert til å komme med sine innspill og anbefalinger til framtidig strategier for marin forskning. Møreforsking og Høgskolen i Ålesund har i fellesskap laget et slik innspill til HAV 21.

 
Ny rapport: Slakting og videreforedling av oppdrettstorsk
(17.02.2012)

Målsetningen i prosjektet har vært å utvikle nye emballasjeløsninger for filetprodukter av oppdrettstorsk som ivaretar kvalitet og forlenger holdbarheten.

 
Mange gode råd til framtidas sjømatpolitikk
(01.02.2012)

Stort engasjement, mange deltagere og gode råd til framtidas sjømatpolitikk satte sitt preg på samrådsmøtet som fant sted på Atlanterhavsparken tirsdag 31. januar.

 
Ny forsøkslokalitet åpnet på Atlanterhavsparken
(31.01.2012)

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen stod i dag for den offisielle åpningen av Møreforsking sin nye forsøkslokalitet på Atlanterhavsparken i Ålesund.

 
Samråd om ny sjømatmelding i Ålesund 31. januar 2012
(04.01.2012)

Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Hovedmålet for meldingen er å utvikle en framtidsrettet og helhetlig politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringens rolle som verdiskaper langs kysten.

 
“Pelagisk bunntrål”
(19.12.2011)

Kan man i trålfiske redusere drivstoff forbruket og samtidig fiske bedre? Resultatet fra det FHF støttede prosjektet “pelagisk bunntrål” tyder på at svaret er ja! Tråleren “M/S Roaldnes” har i prosjektet blant annet benyttet pelagiske tråldører i kombinasjon med ny rigging av bunntrålen for å redusere tauemotstand og samtidig øke fangstene.

 
Bunnlus - Kan plagen bli en ressurs?
(18.11.2011)

Bunnlus er små bunnlevende krepsdyr som i noen områder forekommer i så store mengder at de er et problem for fiskeriene hvor de spiser opp agn og fangst i garn-, line- og teinefisket. Gjennom et prosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking sett på muligheten for teinefangst av bunnlus, kjemisk karakterisering og potensiell utnyttelse av disse dyrene.

 
Stor satsning på utnyttelse av restråstoff fra NVG sild
(11.11.2011)

Møreforsking Marin har i samarbeid med Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge satt i gang et 2-årig prosjekt der en skal kartlegge mulighetene for en lønnsom utnyttelse av avskjær fra NVG sild.

 
Velferd og kvalitet ved omsetning av levende krepsdyr.
(28.10.2011)

Møreforsking Marin har i samarbeid med, Atlanterhavsparken, Sandefisk AS, FineFish AS, Fiskcentralen AS og kreps- og hummerfiskere, satt i gang et 2-årig prosjekt der en skal se på mulighetene for langtidslagring av hummer og sjøkreps.

 
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 18. oktober 2011
(19.10.2011)

Høstens kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko".

 
Møreforsking Marin deltok på WEFTA-møte i Gøteborg
(10.10.2011)

I perioden 27.-30. oktober ble WEFTA 2011 gjennomført i Gøteborg i Sverige. WEFTA er en viktig internasjonal møteplass for institutter engasjert i sjømatforskning og -teknologi.

 
Marin Samhandlingsarena - "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko"
(03.10.2011)

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking Marin, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 18. oktober 2011 kl. 17.30-21.00, i Ålesund.

 
Resirkulering av salt: Utvidede salteforsøk
(26.09.2011)

Møreforsking Marin i samarbeid med bedrifter i saltfisk og klippfisknæringen ønsker med dette prosjektet å oppnå mer utfyllende kunnskap om hvordan gjenbruk av salt påvirker kvaliteten og utbyttet på saltet, saltfisk og klippfisk.

 
Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk
(05.07.2011)

Prosjektet “Resirkulering av salt i produksjon av saltfisk og klippfisk” finansiert av Norges Forskningsråd og Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond, er nå avsluttet. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom tre saltfisk- og klippfisk bedrifter, Møreforsking Marin og Nofima Marin.

 
Møreforsking Marin sin første forsker med professorkompetanse
(19.06.2011)

Agnes Christine Gundersen er tilkjent kompetanse som Forsker 1, som etter Møreforsking sitt stillingssystem tilsvarer professorkompetanse. Kompetansevurderingen ble foretatt av en ekstern kommisjon bestående av professorer fra Universitetet i Bergen og Aberdeen, samt Havforskningsinstituttet i Bergen. Agnes Gundersen er forskningssjef i Møreforsking Marin i Ålesund.

 
Atlanterhavsparken og Møreforsking inngår samarbeid
(16.06.2011)

Stiftelsen Atlanterhavsparken og Møreforsking Marin har inngått en langsiktig samarbeidsavtale som skal legge til rette for forskning og formidling av kunnskap om marine ressurser. Høgskolen i Ålesund deltar også i samarbeidet.

 
Kommersiell utnyttelse av norsk kongsnegl
(08.06.2011)

Møreforsking Marin har i flere prosjekter arbeidet med problemstillinger knyttet til lite utnyttede arter (LUR-arter), deriblant utfordringer i fangst og omsetning av arten kongsnegl (Buccinum undatum). I tett dialog med næringsaktører både fra fangst- og foredlingssiden, samt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), er det nå igangsatt et prosjekt som tar sikte på å studere produktegenskaper og markedsmuligheter til norsk kongsnegl. Prosjektet ledes av Møreforsking Marin.

 
Helsebringende merverdi- utnyttelse av spekk i fra vågehval
(06.06.2011)

Møreforsking Marin er prosjektkoordinator for en ny tverrfaglig satsing på totalutnyttelse av vågehval. I samarbeid med Myklebust Trading, Polargodt, Fortuna Oil og NIFES skal en se på mulighetene til å utnytte spekket til vågehvalen og utvikle en raffinert konsumolje.

 
Uttesting av fosfat på lett- og fullsalta torsk
(04.04.2011)

Møreforsking har fått i oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) å dokumentere korleis fosfat påverkar kvaliteten på lettsalta og fullsalta torsk.

 
Marine bedrifter stadig mer innovative
(01.04.2011)

Innovasjon for å frembringe nye og bedre produkter og tjenester preger hverdagen til stadig flere bedrifter. Den marine delen av næringslivet er intet unntak. Innovasjon basert på forskning skjer innenfor hele verdikjeden, i fiske- og fangstleddet, i den mangfoldige foredlingsindustrien og i forbindelse med at produktene skal presenteres sluttbruker.

 
God kvalitet på fersk torskelever
(22.03.2011)

Fersk lever fra oppdrettstorsk har god holdbarhet som konsumprodukt i 3-4 dager, men bør hermetiseres innen to dager for å oppnå best kvalitet.

 
Bra gjennomslag
(31.01.2011)

Det regionale forskingsfondet for Midt-Norge har nå besluttet fordelingen av til sammen 41 millioner kroner til styrking av forskningsinnsatsen i Midt-Norge. Møreforsking deltar i 8 av de prosjektene som har fått tilsagn fra fondet.

 
Lutefisk – fersk råstoff viktig for lutefisksmaken
(15.12.2010)

Møreforsking Marin i Ålesund har etter oppdrag i fra Per Stave AS på Stadtlandet sett på kvalitetsforskjeller på lutefisk laget av fersk og fryst råstoff.

 
Seminar og intervju om isgalt på Grønland
(17.11.2010)

Prosjektet "Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolæst) i Grønland" undersøker muligheten for å få komersiell utnyttelse for isgalt i Uummannaq-området på Grønland.

 
Islendingene gjør det, hvorfor ikke vi?
(12.11.2010)

På Island benyttes saltet inntil fem ganger til salting av saltfisk, hvorfor gjør ikke norsk salt- og klippfisk næringen det samme? I prosjektet ”Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk” er en i ferd med å skaffe seg dokumentasjon som kan belyse spørsmålet. I prosjektet har en sett på endringer i saltet ved forskjellige produksjonsforsøk med saltfisk og klippfisk av fersk og frossen torsk. I all hovedsak viser våre resultater at endringene i saltet etter bruk er ganske små. Analyser av saltet i forholdt jern-, kopper-, NaCl- og vanninnhold er alle innen for kravet i forskriftene. Det en imidlertid ser er at saltet endrer seg i forhold til farge og lukt, og at størrelsen på saltkrystallene endres. Det er også funnet innhold av proteiner og vannuløselige komponenter i saltet men, i små mengder. Det er heller ikke registrert kvalitetsforskjeller mellom saltfisk eller klippfisk produsert av nytt eller brukt salt.

 
Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010
(18.10.2010)

Det fjerde kveldsseminaret i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Konkurransefortrinn i fiskerinæringa".

 
Møreforsking Marin deltar ved Saltfisk/klippfisk seminar Tromsø
(18.10.2010)

Onsdag 27. oktober blir det avholdt seminar for faggruppe saltfisk/klippfisk i Tromsø. Seminaret er for alle innen næringen og vil fokusere på regelverk for sjømatproduksjon i Norge og EU, der en ser på noen FoU prosjekt i forhold til dette.

 
Marin Samhandlingsarena 13. oktober 2010
(13.10.2010)

I dag onsdag 13. oktober arrangeres høstens samling i Marin Samhandlingsarena på Rica Parken Hotell kl. 17.30 - 21.00

 
Hvitere saltfisk og økt utbytte
(12.10.2010)

En av de viktigste kvalitetsparameterne i markedet for saltfisk, er hvitheten i fiskekjøttet.
Saltfisknæringen er derfor opptatt av metoder for å oppnå en hvitere saltfisk og samtidig øke utbytte i produksjonen. Hovedmålet med dette prosjektet er å oppnå en naturlig hvit overflate på saltfisken ved hjelp av ulike prosessteknikker. Ved å produsere hvitere saltfisk får saltfiskprodusentene styrket sin markedsposisjon og en vil kunne forvente økt pris og omsetning. Saltfisk som benyttes i klippfiskproduksjon kan også oppnå en bedre farge og dermed en generell kvalitetsheving.

 
Møreforsking Marin deltar på WEFTA konferanse
(29.09.2010)

I perioden 4-7. oktober gjennomføres 40 th WEFTA annual meeting i Izmir i Tyrkia. Dette er en internasjonal sjømat konferanse som arrangeres årlig. Konferansen er en internasjonal møteplass for forskere som arbeider innenfor sjømatsektoren.

 
Møreforsking Marin med i forskningsprosjekt på nye smittebærere for PD, ILA og IPN
(27.09.2010)

08. september var det oppstartsmøte i Ålesund for det treårige NFR-forskningsprosjektet: ”Exploring the role of biofilm and protein-foam to reduce the spread of fish pathogens in the aquaculture industry”. Prosjektet har som mål å avklare om biofilm og proteinskum kan ha en betydning som smittebærere i akvakulturnæringen.

 
Møreforsking Marin på flyttefot
(08.09.2010)

Møreforsking har inngått avtale med Norsk Maritimt Kompetansesenter om leie av lokaler i nybygget er under oppføring på Nørve, like i nærheten av Høgskolen i Ålesund. Med dette flytter Møreforsking på etterjulsvinteren i 2012 viksomheten fra Gangstøvika, der vi har holdt til siden starten på 1990-tallet, til Campus Ålesund.

 
Markedsutvikling for sporstykker av torsk
(26.08.2010)

De siste årene har det vært fokus på å øke verdiskapingen i norsk fiskerinæring. Flere bedrifter satser på fersk fisk, høyere bearbeidingsgrad og konsumentvennlige produkter. Produksjon av skinn- og beinfri loins av torsk har hatt en stor vekst og en god prisutvikling. Under loinsproduksjonen skjærer en vekk buk- og sporstykket av fileten. Loinsen utgjør 50 %, sporstykket 30 % og bukstykket 20 % av fileten. Restavskjæret fra loinsproduksjon utgjør derfor et stort utbytte.

 
Møreforsking Marin på Norfishing 2010
(23.08.2010)

Norfishing ble i år arrangert fra 17-20 august i Trondheim og kunne feire 50-års Jubileum. Messen arrangeres annen hvert år og er en viktig møteplass for hele fiskerinæringen.

 
Møreforsking Marin søkjer ny kreativ medarbeidar
(24.06.2010)

Auka oppdragsmengde gjer at vi har behov for fleire hender og hovud i foredlingsgruppa. Vi arbeider med prosjekt innanfor råstoffbehandling, vidareforedling, utnytting av restråstoff og produktutvikling. Vi er spesielt interessert i personar som har kompetanse innanfor produksjonsprosessar i salt- og klippfiskindustrien.

 
Rekrutteringsutfordringer til fiskeflåten
(23.06.2010)

Mange av de som er offiserer i fiskeflåten opplever at de har et spennende og variert yrke. Likevel står næringen overfor utfordringer i forhold til rekruttering av nye offiserer. Møreforsking har på oppdrag fra Sett Sjøbein undersøkt hva som er avgjørende når offiserskadetter velger arbeidsplass etter endt fagskoleutdanning. Samtidig er det gjennomført en kartlegging av rekrutteringsstrategier i fiskebåt- og supplybåtrederier. Undersøkelsen omfatter ni fiskebåtrederier, fire supplybåtrederier og 32 ferdig utdannede personer, og er initiert av Fiskebåtredernes Forbund.

 
Industrielt agn til krabbe - 2-årig prosjekt avsluttet!
(03.06.2010)

Kan et agn basert på biprodukter fra hvitfisk gi et rimelig og effektivt industrielt agn? Kan et egnesystem gjøre krabbefiskeriet mer effektivt?

Dette har vært problemstillinger i samarbeidsprosjektet som avsluttes nå. Refa Frøystad Gruppen har vært en viktig industripartner i prosjektet i utvikling av egnesystem og Viking Kreativ har hatt ansvar for formulering av agn. Mange krabbefiskere langs kysten har deltatt i utprøving av agn og egnesystem.
Møreforsking har koordinert prosjektet og vært ansvarlig for biologiske forsøk. Havforskningsinstituttet har også bidradd med kompetanse. NFR har finansiert prosjektet i samarbeid med næringsutøverne.

 
Presentasjon av resultat fra prosjektet Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk
(03.06.2010)

Under seminaret ”Strategisk workshop Faggruppe klippfisk/saltfisk (tidligere Bacalao Forum)” ble resultatene så langt i prosjektet presentert. Prosjektet er inne i sitt siste år og det er gjort forsøk i flere bedrifter der en har benyttet brukt salt i produksjon av saltfisk og klippfisk. En har enda ikke gjort unna alt analysearbeidet, men presentasjonen viser resultatene så langt. Se link.

 
Møreforsking med i SFI-søknad
(14.05.2010)

Møreforsking er partner i et konsortie som har søkt Forskingsrådet om status som Senter for Forskingsdrevet Innovasjon (SFI). Konsortiet består av 10 bedrifter fra norsk biomarin industri og 8 forskingsmiljøer fra inn- og utland med kompetanse innen marine oljer, og ledes av Nofima.

 
Marin bioprospektering – Nye muligheter for gammel næring
(22.04.2010)

Marin bioprospektering er et nytt nasjonalt satsingsområde. Forskningsrådet og Innovasjon Norge, i samarbeid med Møreforsking Marin og Runde Miljøsenter, arrangerte den 24. mars et seminar på Runde hvor representanter for forskning og lokalt næringsliv var samlet for å lære mer om marin bioprospektering, og å se nærmere på de mulighetene dette området kan gi for næringslivet i Møre og Romsdal. Det ble et spennende seminar med gode innlegg og bidrag fra både fagmiljø og næringslivet.

 
Kan du påvirke holdbarheten på kokt krabbe gjennom håndtering før koking?
(15.04.2010)

Det er fokus på kvalitet i fiskerinæringa, men kan håndtering av krabbe før koking påvirke holdbarhet og kvalitet til det kokte produktet? Møreforsking Marin har i samarbeid med bedriften Søviknes AS vurdert ulik forbehandling av levende krabbe ved undersøkelse av kokt produkt. Sensoriske parametere var bedre mål for kvaliteten enn bakterievekst. Våre funn tyder ikke på at forbehandlinga hadde effekt på holdbarheten, men i et dyrevelferdsperspektiv bør håndteringen gi dyra så lite stress som mulig.

 
TV Sunnmøre lager reportasje om fiskekaker
(24.03.2010)

Under uttestingen av fiskekaker på bensinstasjon fikk vi besøk av TV Sunnmøre. Prøvesmakerne ble intervjuet om hva de syntes om fiskekaken, og om de kunne se for seg fiskekaker i disken på bensinstasjoner. Se hele reportasjen ved å klikke på lenken under.

 
Fiskekaker på bensinstasjon?
(04.03.2010)

Varm fiskekake i stedet for pølse i brød? Gjennom forprosjektet ”Uttesting av fiskekaker på bensinstasjon” vil en kartlegge markedspotensialet for salg av fiskekaker som varmmat på bensinstasjoner i Ålesundsområdet. Uttestingen er et første skritt mot en fremtidig markedsintroduksjon, og vil foregå ved inntil fem bensinstasjoner. Møreforsking Marin koordinerer prosjektet, og den praktiske gjennomføringen skjer i samarbeid med AS Longvafisk.

 
Marin Samhandling 3. mars 2010
(24.02.2010)

Ny samling Marin Samhandlingsarena 3. mars 2010 "Innovasjon og bærekraft"

 
Rekruttering til fiskeflåten
(18.02.2010)

Fiskeflåten reduseres, samtidig som båtene blir større og krever mer sertifisert personell i nøkkelposisjoner ombord. Konkurransen mellom virksomheter i næringen om kompetent arbeidskraft, og særlig nøkkelstillinger som er sertifikatpliktige, forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Når det gjelder de marine og maritime fagene har mange med fagbrev gått videre og tatt maritim utdanning med sikte på å bli offiser. Utsagn fra fagskoler og høgskoler gir grunn til å anta at svært mange av elevene som har bakgrunn fra fiskeflåten, fanges opp av konkurrerende virksomhet, i hovedsak oljerelatert virksomhet.

 
Rødmidd i klippfisk
(05.02.2010)

Saltfisk og klippfisknæringen forholder seg til forskrifter om rødmidd som er basert på forskningsresultater fra 1960 og 1970 tallet. Disse resultatene er lite relevante for dagens moderne produksjon. I dette prosjektet skal det gjennomføres nye studier av rødmidd. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om vekst, vekstforhold og overlevelse av rødmidd under dagens produksjon av salt- og klippfisk.

 
Nasjonal VRI-samling i Ålesund
(05.11.2009)

VRI-Programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er Forskningsrådets særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv.

 
Marin Samhandlingsarena 13 Okt 2009
(07.10.2009)

Marin samhandlingsarena i Møre og Romsdal er et forum hvor aktørene i næringen kan drøfte aktuelle og felles problemstillinger.

 
Levende reker
(15.09.2009)

Prosjektet er nå avsluttet og det viser interessante resultat. Levendefangst av reker kan åpne for nye produkter som blir lønnsomme for både rekebåter og rekefabrikker - såfremt rekene behandles riktig. Undersøkelser viser blant annet at levende reker bør lagres i maksimalt 10 grader, og med minst 70 % oksygenmetning.

 
Mar-Eco utstillingen "Dypere enn lyset"
(09.09.2009)

"Dypere enn lyset" er en internasjonal vandreutstilling som tar for seg Mar-Eco prosjektet. Utstillingen er på Atlanterhavsparken i Ålesund og skal stå her fram til utgangen av desember.

 
Markedsmuligheter for kongekrabberogn
(04.09.2009)

Prosjektet er nå avsluttet og det viser interessante resultat. Over 50 restaurantene i Norge, Spania, Frankrike og Japan har testet ut kaviarprodukt laget av kongekrabberogn. Tilbakemeldingene varierer, men var stort sett positive. Potensialet vises blant annet av at topp restauranter med flere stjerner i Michelin-guiden synes dette er et godt produkt, og ønsker mer av det. Undersøkelsen viser at det er store muligheter for å lykkes med produktet.

 
Strandsnegler – en ressurs med potensial
(02.09.2009)

I prosjektet ”Strandnegl – Ressurs, høsting og marked” har Møreforsking Marin sammen med Sanden skjellprodukter sett på muligheten for å utnytte strandsnegler.

 
Møreforsking Marin på Matfestivalen 2009
(26.08.2009)

Årets Matfestival i Ålesund har startskudd onsdag 26. august, og føyer seg inn som nummer 25 i rekken. Møreforsking Marin vil under hele festivalen være å treffe på stand i Markedstelt 2, sammen med Høgskolen i Ålesund.

 
Oppskrift fiskesuppe
(26.08.2009)

Fiskesuppen som serveres ved standen til Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund under årets matfestival har vært en kjempesuksess. Flere av våre gjester har spurt oss om de ikke kan få oppskriften på denne delikatessen. Vi vil selvsagt at alle skal kunne tilbrede denne selv og gjør derfor oppskriften tilgjengelig her på våre hjemmesider.

 
”Pelagisk bunntrål” – utvikling av en ny fiskemetode i Norge
(13.08.2009)

Roaldnes AS ønsker å ta i bruk ”pelagisk bunntrål” i fisket etter arter som tradisjonelt har blitt tatt med bunntrål. Pelagisk bunntrål er en tilpasset bunntrål som blir dratt med pelagiske tråldører. For å optimalt kunne operere en trål nær eller på bunnen med pelagiske tråldører, kreves det automatisk styring av disse. Scantrol AS utvikler nå styringssystemer til vinsj og pitch for å holde dørene i ønsket høyde over bunnen. Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond har innvilget støtte til gjennomføringen av dette prosjektet.

 
Fisk i farta – en pådriver for holdningsendring blant ungdom?
(05.08.2009)

Undersøkelser har påvist at ungdom spiser mindre fisk enn andre og at de foretrekker å spise andre produkter da de finner fisk og fiskemat kjedelig. Da barn og ungdom representerer et viktig marked er det viktig å forstå deres verdier og preferanser, for slik å kunne tilfredsstille deres behov. Ungdom mellom 15 og 24 år ønsker fisk på nye måter og med andre smaker enn før, og etterlyser et bedre utvalg av hurtigmat med fisk i gatekjøkkener og på bensinstasjoner.

 
Levende reker - et nytt produkt for skalldyrnæringen
(20.07.2009)

Prosjektet ”Levende reker - fra felt til mottak” er et av de nye forsøksområdene til norsk rekenæring og retter seg mot kystfisket og små og mellomstor rekebåter og mottaksanlegg. Prosjektet har gjennom grunnleggende undersøkelser og fangstforsøk belyst mulighetene for et fiskeri og leveranse av levende reker til landbaserte anlegg. Prosjektet er nå avsluttet og rapporten er tilgjengelig via Møreforsking sine hjemmesider.

 
Eit godt første driftsår
(15.07.2009)

Året 2008 var Møreforsking sitt første driftsår etter at vi endra organisering frå stiftelse til aksjeselskap. Møreforsking vaks med 25% i omsetning og 15% bemanning i 2008. Dette skuldast eit høgt aktivitetsnviå og god tilgang på oppdrag, særleg i frå næringslivet.

 
Første debattmøte i Marin samhandlingsarena
(15.05.2009)

Torsdag 14.mai 2009 ble det første seminaret i den nyoppstartede samhandlingsarenaen for den marine næringen i Møre og Romsdal arrangert på Rica Parken hotell i Ålesund. Arrangørene av arenaen er Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge, Nofima, Forskningsrådet og Møreforsking. Tanken bak samlingen var å opprette en møteplass for den marine næringen i M og R, hvor ulike felles tema og problemstillinger kan drøftes. Planen er å arrangere to årlige samlinger.

 
Undervisningsmateriell om fangstbehandling
(05.05.2009)

Har du hørt om spåmannsbein og søtfisken eller lurer du på hvorfor torsk som skal saltes og tørkes skal rundkuttes? Eller vil du vite hvorfor seien skal sløyes annerledes enn hysa? Vet du svarene har du sikkert nok kunnskap til å produsere fisk av god kvalitet, vet du det ikke har du nå muligheter for å lære det i et nytt undervisningsmateriell.

 
Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolest) i Grønland
(04.05.2009)

I Uummannaq-området på Grønland fanges det isgalt i forbindelse med fisket etter blåkveite. Fangsten foregår på isen om vinteren og fra båter om sommeren. Man har ikke oversikt over det faktiske omfanget av det som fanges eller hvor stor forekomsten av isgalt er. Imidlertid rapporterer fiskerne at mengden er av en slik karakter at det vil kunne være interessant å utnytte isgalt.

 
Snart 20 år med prøvetaking gir viktig informasjon til bestandsevaluering
(17.04.2009)

Siden 1990 har Møreforsking Marin tatt prøver av en rekke fiskearter fangstet langs Mørekysten, data som blir brukt av Havforskingsinstituttet blandt annet til bestandsevaluering.

 
Isgalt fra teine til bord
(06.04.2009)

Isgalt er blant de lite utnyttede bestandene langs norskekysten og har et antatt stort potensial. Isgalten er utbredd langs norskekysten og opp mot Svalbard og finnes ved De Britiske øyer, Færøyene, Island, Grønland og ved østkysten av Canada.

 
Bunnlus – lusa alle vil spise?
(31.03.2009)

Lus høres kanskje ikke så appetittlig ut, men bunnlus kan kanskje inneholde stoffer som viser seg å være interessante som bl.a. høyverdige komponenter til bruk i kosttilskudd.

 
Røde buker på klippfisk
(17.03.2009)  
Kongsnegl kan gi vekst langs kysten
(03.03.2009)

Kongsnegl er utbreidd i kystnære områder langs heile norskekysten. Arten har vore lite utnytta, men enkelte har starta fiske og produksjon. Næringsutviklinga er i startfasa og lønsemda er framleis usikker. Møreforsking Marin fekk i oppdrag frå LUR-programmet å evaluere FoU arbeidet som er utført for kongsnegl og kome med forslag til den vidare satsinga. Arbeidet har vist at det er lagt ned ein stor innsats for å utvikle kongsneglnæringa. Ressursen finnast, produktet synes lovande og det eksisterer marknadar. Til tross for dette er det mykje usikkerheit og næringa treng framleis målretta FoU satsing for å kunne bli lønsam.

 
Resirkulering av salt ved produksjon av salt- og klippfisk
(16.02.2009)

Det benyttes betydelige mengder salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk. En beregning viser at det i næringen benyttes rundt 180 000 tonn salt tilsvarende en verdi på om lag 120 millioner kroner i året. Kan denne kostnaden reduseres ved å benytte saltet flere ganger og er brukt salt egnet til produksjon av saltfisk og klippfisk? Dette er et av spørsmålene vi prøver å besvare i prosjektet ”Resirkulering av salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk,” som startet våren 2008 og vil avsluttes i desember 2010.

 
Når smak er viktig
(05.02.2009)

Daglig benytter vi sansene våre når vi spiser og drikker. Smak, lukt og utseende har minst like stor betydning som det faktiske næringsinnholdet når vi gjør våre produktvalg. Sensorisk analyse er bruk av sansene, satt i system. Møreforsking Marin og Høgskolen i Ålesund skal gjennom et samarbeidsprosjekt se på muligheten for økt verdiskapningen i den regionale marine næringen, ved å tilby kompetanse innen sensorisk analyse. Dette kan være med på å øke produktkvaliteten og bedre produktutviklingsprosessene i bedriftene.

 
Kråkebollerogn – en ny delikatesse!
(29.01.2009)

Kråkebollerogn er et ettertraktet og eksklusivt produkt som i dag er et av de best betalte sjømatproduktene. Bedriften Scan Aqua i Hammerfest er den første norske produsenten av oppfôrede kråkeboller. Kråkebollerogna er et svært skjørt produkt som er sårbar for håndtering, transport og tradisjonell frysing. Det er derfor en utfordring å levere kvalitetsprodukter til markedet. I et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Scan Aqua, MMC Kulde og Møreforsking skal CAS fryseteknologi testes på produktet. Kan denne teknologien optimalisere kvaliteten og forenkle transporten til markedet? Om en lykkes kan denne teknologien gi norsk kråkebollerogn et fortrinn i markedet.

 
Norske kamskjell - En verdensmester verdig.
(29.01.2009)

Møreforsking vil gjerne gratulere Geir Skeie (28) fra Fitjar som tok gull under det prestisjetunge Bocuse d'Or denne uken. Og det med ingredienser fra eget hjemland. Sammen med torsk og reker var norske kamskjell fra Seashell AS på Frøya en av hovedingrediensene som kokkene fra 24 land fikk bryne seg på. Møreforsking samarbeider med Seashell for å la flere enn kresne kokkeganer få en bit av denne delikatessen.

 
Over 60 bedrifter satser på FOU
(14.01.2009)

Maritime og marine næringer er de viktigste bærebjelkene for sysselsetting og verdiskaping på Nordvestlandet. Næringene møter samtidig nå nye utfordringer som følge av finanskrise og svakere internasjonale markeder. I en slik situasjonen må bedriftene tenke nytt, og det gjør de. Siden høsten 2007 har over 60 bedrifter arbeidet med egne forsknings- og utviklingsbehov i regi av VRI Møre og Romsdal.

 
Robert Wolff leder Omegaland
(11.01.2009)

Ålesund Kunnskapspark AS har ansatt Robert Wolff som prosjektleder i Omegaland, og Robert starter opp nå i januar.

 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook