• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Arkiv Nyheter
  • Kontakt oss

Seminar - Miljødokumentasjon Nordmøre

(08.06.2012) Det ble i 2010 tatt et initiativ fra oppdrettsnæringen til å etablere et prosjekt for dokumentasjon av miljøeffektene som følge av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. På vegne av oppdrettsselskapene organiserte FHL Midtnorsk Havbrukslag prosessen med å få etablert en plan for prosjektet.  Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene fra oppdrettsvirksomheten.
Første fase av prosjektet er nå avsluttet, hvor resultatene fra flere arbeidspakker vil bli presantert under et seminar avoldt ved Grand Hotell Kristiansund Mandag 18.juni.
 
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook