• Forskningsområder
  • Om MF Marin
  • Prosjekter
  • Publikasjoner
  • Ansatte
  • Tilknyttede fagpersoner
  • Nyheter
  • Arkiv Nyheter
  • Kontakt oss

Presentasjoner under samling konvensjonell sektor.

(15.11.2011)

Under samlingen i konvensjonell sektor i Tromsø 27.10.2011 ble resultater fra to prosjekter ved Møreforsking Marin presentert. Prosjektene «Fosfat som prosesshjelpemiddel ved produksjon av saltfisk» og «Rødmidd i klippfisk/Resirkulering av salt» ble presentert av henholdsvis Ingebrigt Bjørkevoll og Ann Helen Hellevik. Resultatene fra prosjektene er også presentert i heftet til konvensjonell sektor, Nye resultater i FoU for saltfisk / klippfisk.

 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook