• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheiter arkiv

Kompetanseutvikling i Boligsosialt arbeid og planlegging

(30.11.2009)

17. og 18. november gjennomførte Møreforsking den første av i alt fem samlingar i programmet Boligsosialt arbeid og planlegging i Stjørdal. Programmet er utvikla for Husbanken region Midt, og vert gjennomført i samarbeid med fem kommunar i Møre og Romsdal og Trøndelag, i tillegg til Husbanken sjølv.

 
Husbanken har invitert fem kommunar fra dei to Trøndelagsfylka, samt Møre og Romsdal, til å delta i programmet. Programmet går over eitt år, og skal i tillegg til høgare kompetanse på plan- og prosessarbeid generelt, og auka fokus på det boligsosiale arbeidet spesielt, resultere i Boligsosiale handlingsplanar for alle kommunane. Arbeidsmetoden er ei vidareføring av Klimaplanprosjektet som Møreforsking deltok i for eitt år sidan. Dette prosjektet er presentert på Høgskulen i Volda sine nettsider.

  
Meir om Husbanken si satsing, deltakarane og innretninga i programmet finner du på Husbanken sine nettsider.
 
 
 
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook