• Regionalforsking
 • Om MF Volda
 • Prosjekt
 • Publikasjonar
 • Tilsette
 • Tilknytte fapersonar
 • Kontakt oss
 • Nyheiter
 • Nyheitsarkiv

Forsker fram bedre tjenester

(15.06.2012)

Randi Bergem, Møreforsking Volda, og Kari Backmann, Møreforsking Molde, er to nye kompetansemeklere i Møre og Romsdal som skal hjelpe kommuner og helseforetak til å forbedre tjenestene til publikum.

VRI-programmet er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Særskilte virkemidler er stilt til rådighet for å fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionene.
 
VRI Møre og Romsdal skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom samhandling og økt kunnskapsflyt mellom FoU-institusjoner og maritime og marine bedrifter, samt offentlige virksomheter.
 
VRI har følgende faglige satsingsområder i 2011-2013:
 1. MARIN - Bærekraftig høsting, produksjon og utvikling i hele verdikjeden
 2. MARITIM - Miljøvennlige, effektive og sikre maritime operasjoner
 3. LOGISTIKK - Utvikling og implementering av effektive prosesser
 4. MEDIA - Formidling, kommunikasjon, animasjon og omdømme
 5. OFFENTLIG - folkehelse og kommunale/regionale samarbeidsmodeller 
De to nye kompetansemeglerne er knyttet til VRIs faglige satsingsområde OFFENTLIG.
 
Sunnmørsposten hadde følgende oppslag om de nye kompetansemeglerne på smp.no 15.06.2012:
 
 
Du kan lese mer om VRI Møre og Romsdal her.
 
 
Programkoordinator for VRI Møre og Romsdal er Øyvind Herse, Møreforsking AS.
 
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook