• Regionalforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fapersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
  • Nyheitsarkiv

Gunnar Stave nestleiar i NOKUT

(24.01.2011)

Kunnskapsdepartementet har oppnemnt nye representantar til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, NOKUT, frå og med januar 2011. Førsteamanuensis Gunnar Stave er vald inn som nestleiar. Stave er tidligare rektor ved Høgskulen i Volda og er no avdelingsleiar ved Møreforsking Volda.

 
Førsteamanuensis Gunnar Stave er representant for UH-sektoren. Stave har tidlegare også vore leiar for Universitets- og høgskulerådet.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook