• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Fangstbehandling taskekrabbe (Cancer pagurus) - Effekt av røff behandling om bord
Forfatter(e):Astrid Kari Woll, Wenche Emblem Larssen
Rapportnr:Å0703
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2007
Sidetall:18
Oppdragsgiver:Norges forskingsråd
Nøkkelord:Fangst ,  Dyrevelferd  
 
 
Last ned PDF
 

Rapporten beskriver en undersøkelse foretatt i oktober 2006 som fokuserer på fangstbehandlingen om bord og måten krabben håndteres fra den tas ut av teina til den er plassert i lagringsenheten. Undersøkelsen er en del av prosjektet ”Holding and transport of live marine organism. Focus on Edible crab (Cancer pagurus)”, et 3-årig NFR-finansiert prosjekt som startet i 2004. Formålet med prosjektet er å gi retningslinjer for håndtering av taskekrabbe under fangst, lagring og transport. Ut fra resultatet kan man konkludere med at logistikken om bord har betydning for overlevelse og skader som påføres krabben under fangstbehandlingen. Krabbens videre skjebne begynner allerede ved uttak av teina. Hannkrabber er mer sårbare i forhold til skader og videre dødelighet ved røff behandling enn hokrabber.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook