• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Muligheten for omsetning av levende skalldyr fra Møre og Romsdal. Med fokus på krabbe og sjøkreps på restaurantmarkedet i Oslo.
Forfatter(e):Kari Lisbeth Fjørtoft, Astrid Kari Woll
Rapportnr:Å0207
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2002
Sidetall:39
Oppdragsgiver:Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nærings- og miljøavdelinga
Nøkkelord:Skalldyr,  Taskekrabbe,  Cancer pagurus,  Sjøkreps,  Emballasje ,  Mellomlagring,  Transport,  Marked 
 
 
Last ned PDF
 

Prosjektet har som hovedmål å undersøke mulighetene for omsetning av levende skalldyr fra Møre og Romsdal der hovedvekten legges på krabbe (Cancer pagurus) og sjøkreps (Nephrops norvegicus). Med dette ønsker man å vurdere potensialet for et evt. økt fiske og levende omsetning av artene. Rapporten beskriver 3 prøveforsendelser av levende krabbe foretatt høsten 1999 fra ulike regioner i fylket samt en forsendelse av levende krabbe fôret i 3 uker ved Møreforsking sitt anlegg i Gangstøvika. Pakking, transport og mottak ved Fiskecentralen i Oslo beskrives samt videre distribusjon til de 15 restaurantene som var med på en markedsundersøkelse vedrørende produktet. Restaurantene vurderte og sammenlignet de 4 forsendelsene, ga en oversikt over hvilke produkter de kjøper i dag og hvilke kvaliteter de ønsker i fremtiden. Rapporten beskriver også 2 prøveforsendelser av levende sjøkreps og restaurantenes vurderinger av disse forsendelsene. Erfaringer nasjonalt og internasjonalt med distribusjon og marked for levende skalldyr blir diskutert. Potensialet for fangst av sjøkreps og taskekrabbe i Møre og Romsdal vurderes ut fra fangststatistikker de siste 7 årene.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook