• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Taskekrabben (Cancer pagurus) - biologi, næring og forvaltning
Forfatter(e):Astrid Kari Woll, Gro I. van der Meeren
Rapportnr:Å9703
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1997
Sidetall:46
Oppdragsgiver:Utvalget for «Oppfølging av handlingsplanen for krabbenæringa»
Nøkkelord:Taskekrabbe,  Cancer pagurus,  Biologi ,  Forvaltning 
 
 
Last ned PDF
 

Rapporten omfatter en gjennomgang av eksisterende undersøkelser og resultat for taskekrabbe der stoffet er systematisert og presentert i forhold til biologi, næring og forvaltning. De biologiske forhold er vektlagt og norske forhold blir knyttet opp mot eksisterende kunnskap om krabben internasjonalt.
 
Innen grunnforskning av kystøkologisk karakter, er det mangel på kunnskap om krabbens betydning og hvilke naturlig regulerende faktorer som finnes for bestanden. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad krabbeyngelen er fleksibel i valg av område for bunnslåing og oppvekst. Dette bør undersøkes bl.a. i forhold til taretråling. I Norge er dessuten vekst, kjønnsmodning, fekunditet og gytefrekvens ukjent. Dette er nødvendig kunnskap for både bestands-beregninger og biologisk basert forvaltning.
 
Innen krabbenæringen bør det være plass for å se på intensive oppfôringstiltak, så markedet kan tilbys  krabbe av høy kvalitet, også i sesonger da den prises høyt, men er lite tilgjengelig.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook