• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Elektronisk bøye - Sluttrapport del 2
Forfatter(e):Jan Erik Dyb
Rapportnr:Å0816
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2008
Sidetall:8
Oppdragsgiver:Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond v/Teknologiforum
Nøkkelord:Energi,  Fiskeri,  Elektronisk bøye,  Passiv redskap,  Gjenfinning 
 
 
Last ned PDF
 

Prosjektet ”Elektronisk bøye” er et tredelt prosjekt, hvor denne rapporten beskriver del II. Prosjektet har som hovedmål å finne et hjelpemiddel som reduserer søketiden og tap av redskap for fiskeflåten. I del II har resultatene fra del I blitt formidlet til teknologiske bedrifter som arbeider mot maritim næring. Det har kommet inn flere forskjellige forslag til løsninger, som har blitt vurdert av en styringsgruppe fra fiskeflåten. Fiskeflåten har vurdert et AIS baserte systemet fra Jotron AS som mest aktuelt. Dette fordi at eksisterende mottakerutstyr kan brukes om bord, at redskapen vil være synlig ovenfor annen båttrafikk i nærheten og oppnåelig pris.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook