• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Results from Norwegian Commercial and Exploratory Fisheries on Hatton Bank in 2001
Forfatter(e):Jan Erik Dyb, Inge Fossen, Nils-Roar Hareide
Rapportnr:Å0204
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2002
Sidetall:21
Oppdragsgiver:Hareide Fishery Consultants med finansiering fra Fiskeridirektoratet
Nøkkelord:Hatton Bank,  CPUE,  Longline,  Catch rates,  Catch composition 
 
 
Download PDF
 

Rapporten sammenfatter biologisk prøvetaking og fangstrapportering i forbindelse med garanti fisket som ble gjennomført ved Hatton Bank sommeren 2001. Den totale innsattsen i området i form av landinger er også inkludert.
 
12 norske fartøy fisket i området rundt Hatton Bank i løpet av 2001. Blant disse var en tråler, en garnbåt og 10 autolinefartøyer. Foreløpige tall viser at disse fartøyene samlet landet 2908 tonn fra dette området. Blåkveite (1125), brosme (532) og blålange (409) utgjorde hovedandelen av dette, men det ble også levert fangster av blant annet ulike håarter (240), mora (166), havmus (67), isgalt (32) og skolest (32). Fisket forgikk i et vidt område fra om lag 600 til 1600 m dyp.
 
Rapporten er basert på et arbeidsdokument skrevet til et arbeidsgruppemøte i ICES ”The Working Group on The Biology and Assessment of Deep-Sea Fisheries Resources”. Rapporten foreligger av den grunn på engelsk med norske figur- og tabelltekster
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook