• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Utvikling av en akustisk metodikk for ressurskartlegging av stortare (Laminaria hyperborea)
Forfatter(e):Astrid Kari Woll, Jan Erik Dyb, Norvald Kjerstad, Jan Helge Fosså
Rapportnr:Å9916
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:1999
Sidetall:24
Oppdragsgiver:Havforskingsinstituttet
Nøkkelord:Laminaria hyperborea,  Stortare,  Akustikk,  Biomasse 
 
 
Last ned PDF
 

Prosjektet er en fortsettelse av et arbeid som ble staret i 1994 av Møreforsking Ålesund i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Simrad Subsea a/s. Hensikten var å undersøke tarens akustiske egenskaper for bruk i biomasse estimat med ekkolodd. I videreføringsprosjektet (1995-97) var første trinn i prosessen å finne korrelasjonen mellom tarens akustiske refleksjons-egenskaper (Sa) og den biomassen som ble funnet ved dykking. Utfra undersøkelsene foretatt i 1995 og 1996 ble en foreløpig relasjon mellom tarens Sa-verdi og den reelle biomasse/m2 for taren funnet. Relasjonen bør i framtiden justeres.
 
I 1997 ble biomassen beregnes akustisk over større områder før og etter tråling. Metodikken ble evalueret ved å sammenligne den mengde tare som ble høstet under tråling av områdene. Resultatene viste noenlunde samsvar, men bearbeiding av dataene var arbeidskrevende. Dersom akustisk biomasseberegning av stortare skal bli et nyttig redskap, må man finne en metodikk som tar vekk opplagte feilverdier ved registreringer av Sa-verdier. Grenseverdien vil variere med mengde stortare på et felt og bør derfor vurderes i forhold til de ekkoregistreringene man får.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook