• Forskningsområder
 • Om MF Marin
 • Prosjekter
 • Publikasjoner
 • Rapporter
 • Artikler
 • Bøker og hefter
 • Postere
 • Ansatte
 • Tilknyttede fagpersoner
 • Nyheter
 • Kontakt oss
Levende reker – fra felt til mottak
Forfatter(e):Wenche Emblem Larssen
Medforfatter(e):Jan Erik Dyb
Rapportnr:Å0902
Publikasjonstype:Rapport
Utgiver:Møreforsking Marin
Årstall:2009
Sidetall:51
Oppdragsgiver:FHS Tromsø, Filet og Rekeforum
Prosjekt:Levende reker - fra felt til mottak
Prosjektnr:54505
Nøkkelord:Levendetransport,  Fangstbehandling,  Pandalus borealis,  Reker,  Biologiske krav 
 
 
Last ned PDF
 

Norsk rekenæring har gått gjennom en markant endring de siste årene. Høye oljepriser og lave markedspriser har gitt vanskelige driftsvilkår. Som en følge av dette har flere rekebåter gått i opplag og mange rekefabrikker er lagt ned. Flere tiltak er gjort for å snu denne utviklingen, og prosjektet ”Levende reker - fra felt til mottak” er et av de nye satsningsområdene som retter seg mot kystfisket og små og mellomstor rekebåter og mottaksanlegg.
 
Prosjektet har som mål å undersøke muligheten for fangst, fangstbehandling og mellomlagring av levende reker (Pandalus borealis), og er et er et samarbeid mellom Møreforsking, Sirevåg AS, Lyngen Reker, Rogaland Fiskesalgslag og Rekeforum i FHL. Med fokus på tråletid, riktig fangstbehandling, rekens grunnleggende biologiske krav og dyrevelferd har Møreforsking funnet frem til praktiske metoder som gjør det mulig å frakte levende reker fra fangstfelt til mottak med høy overlevelse og god råstoffkvalitet.
 
Ved å få leveranse av levende reker til land kan mottaksanleggene utnytte disse i et mye større produktspekter en de har hatt muligheten til per i dag. Rekene kan kokes i EU-godkjente anlegg og selges fersk eller MAP pakket til markeder som Frankrike eller England. Rekene kan kondisjoneres og selges ferske rå til Japan, og rekene kan kanskje pakkes om og sende levende til det spanske markedet.
 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook