• Velferdsforsking
  • Om MF Volda
  • Prosjekt
  • Publikasjonar
  • Tilsette
  • Tilknytte fagpersonar
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Forfatter(e):Finn Ove  Båtevik, Jon Olav  Myklebust, Rune  Kvalsund, Irene  Bele
Rapportnr:6/2012 
Publikasjonstype:Notat
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2012
Oppdragsgiver:Høgskulen i Volda
Nøkkelord:
Forfatter(e):Irene  Bele, Siv Måseidvåg  Gamlem, Randi  Bergem
Rapportnr:65 
Publikasjonstype:Forskningsrapport
Utgiver:Møreforsking Volda
Årstall:2008
Oppdragsgiver:Sokndal kommune
Nøkkelord:Barn og unge,  Grunnskule,  Utdanning,  Spesialpedagogikk,  Kompetanse 

Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook