• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter

Møreforsking tilstede på Nordmøre

Møreforsking ønsker å bidra til økt FoU-innsats og tilstedeværelse på Nordmøre. Vi har derfor en egen medarbeider i Kristiansund, med kontorplass på høgskolesenteret. Det er Inge Fossen som har denne funksjonen. I tillegg og samlokalisert med Inge, arbeider Terje Bach som er kompetansemegler på Nordmøre knyttet opp til VRI-programmet for Møre og Romsdal.
 
Med disse to medarbeiderne er målet å gi bedrifter på Nordmøre enklere tilgang til FoU-kompetanse og styrke Møreforsking AS og andre forskingsmiljøers evne til tilfredsstille behovene for FoU både hos bedrifter og andre aktører. Vi har særlig fokus på FoU-arbeid i bedrifter i marin, maritim og petroleumsnæringen.
 
Ta kontakt med Inge Fossen for mer informasjon om satsningen på Nordmøre.
 


Følg oss på TwitterFølg oss på Facebook