• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Trygg Barnung 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111638 
Mobil:+47 97046337 
Fax:+47 70111601 
Epost:trygg@mfaa.no 

PROFIL

Trygg Barnung er utdannet cand.scient.  i miljøfysiologi(1986) fra Universitetet i Bergen med spesialisering på marine organismer. Etter endt utdanning har han blant annet arbeidet med havbruk i tre år ved Havforskningsinstituttet. Fra 1990 til 2004 arbeidet han med kjemisk og mikrobiologiske analyser av fisk og fiskevarer  som laboratorieleder ved Fiskeridirektoratets distriktslaboratorium i Ålesund. Fra 2004 til 2009 var han laboratorieleder ved Eurofins Norsk Matanalyse Ålesund og arbeidet med mikrobiologiske analyser av næringsmidler. Han har vært ansatt ved Møreforsking siden januar 2009.
 
Hovedarbeidsområdet er marin bioteknologi og molekylærbiologi. I tillegg deltar han på fagområdene ressursbiologi/fangst, råstoffbehandling og foredling.