• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Kristine Kvangarsnes 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111604 
Mobil:+47 91526147 
Fax:+47 70111601 
Epost:kristine@mfaa.no 

PROFIL

Kristine Kvangarsnes har mastergrad i miljøkjemi frå Universitetet i Bergen/NIFES (2010). Her arbeidde ho med å kartlegge kvikksølvkonsentrasjonen i brosme (brosme brosme) fiska frå norske fjordar, langs kysten av Noreg og frå opne havområde.  Etter masteroppgåva arbeidde ho som forskarassistent ved NIFES.
 
I februar 2011 vart ho tilsett ved Møreforsking Marin, der hovudarbeidsområdet er kvalitetsstabilisering av salta torsk, med uttesting av fosfat som prosesshjelpemiddel.