• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Roar Tobro 
Direktør 
 
Avdeling:Administrasjon
Dir.tlf+47 70075210 
Mobil:+47 91668622 
Fax:+47 70075201 
Epost:roar.tobro@moreforsk.no 
ARBEIDSFELT
  • Prosjekter (0 stk)
  • Publikasjoner (0 stk)

PROFIL

 
Elisabeth Maråk Støle er utdannet Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Siviløkonom fra University of Strathclyde. Hun er direktør i Møreforsking og tidligere hatt ulike lederstillinger i SafeRoad, Jotun, Telenor og SCA. Hun har hatt ulike styreverv og er nå styremedlem i Sparebanken Møre, Maritime Operasjoner AS, samt Møreforsking Molde AS. Som direktør i Møreforsking, har hun det overordnede ansvaret for konsernet.