• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Marit Eliassen 
Konsulent 
 
Avdeling:Administrasjon
Dir.tlf+47 70075206 
Mobil:+47 91141769 
Epost:me@moreforsk.no 
ARBEIDSFELT
  • Prosjekter (0 stk)
  • Publikasjoner (0 stk)

PROFIL

Marit Eliassen er administrativt utdanna frå Volda Handelsskule. Ho har praksis frå shippingfirma, ingeniør- og entreprenørfirma og advokatkontor. Våren 1982 begynte ho i Møreforsking, og har sidan vore samanhengande tilsett her. Av denne grunn har ho ein omfattande kunnskap om Møreforsking si historie.