• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Agnes Christine Gundersen 
Forskningssjef / Avdelingsleder 
 
Avdeling:Administrasjon
Dir.tlf+47 70111621 
Mobil:+47 92611524 
Fax:+47 70111601 
Epost:agnes@mfaa.no 

PROFIL

Agnes C. Gundersen er Forskningssjef med det overordnede faglige ansvaret for Marinavdelingen ved Møreforsking. Hun er evaluert til Forsker 1 (professornivå) av ekstern komité (2008) og forsvarte i 2004 graden Dr.scient ved Universitetet i Bergen Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi (2004). Hun har arbeidet som forsker ved Møreforsking siden mars 1993.
 
Sentrale arbeidsfelt har vært prosjekt innenfor fagfeltet ressursbiologi/fiskeribiologi. Mye av arbeidet har fokusert på blåkveitas livssyklus og utbredelse i farvannene rundt Grønland og i Barentshavet, men hun har også arbeidet med andre arter og problemstillinger. Hun har gjennomført en rekke forskningstokt og forsøksfiskeri som også har inkluderer utprøving av redskap og seleksjonsforsøk disse havområdene. Hun har ansvar for forskningssamarbeidet med bl.a. Havforskningsinstituttet og Grønland Naturinstitutt. Hun er medlem av ICES Expert Group Northwestern Working Group og har erfaring som Chair. Hun har videre vært kompetansemegler og arbeidet nært sammen med næringslivet.
 
 
Vitenskaplige artikler:
 
Kennedy, J., Gundersen, A.C., Høines, Å.S. and Kjesbu, O.S. 2011. Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) spawn annually but successive cohorts of oocytes develop over 2 years, complicating correct assessment of maturity.  Can. J. Fish. Aquat. Sci. 68(2): 201–209  doi:10.1139/F10-149
 
Gundersen, A.C.,  C. Stenberg, I. Fossen, B. Lyberth, J. Boje,  O.A. Jørgensen. 2010. Sexual maturity cycle and spawning of Greenland halibut, R. hippoglossoides Walbum, in the Davis Strait. J. Fish. Biol. 77: 211-226. Doi:10.1111/j.1095-8649.2010.02671.x
 
Gundersen, A. C., E. Hjørleifsson, and J. Kennedy. 2009. Fecundity of Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides W.) in the Waters of Iceland. J. Northw. Atl. Fish. Sci., 40: 75-80. doi:10.2960/J.v39.m656
 
Kennedy, J., Gundersen, A. C. & Boje, J. 2009. When to count your eggs: Is fecundity in Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides W.) down-regulated? Fisheries Research. 100(3), 260-265.
 
Høines, Å. S. & A.C. Gundersen. 2008. Rebuilding the Stock of Northeast Arctic Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides). J. Northw. Atl. Fish. Sci., 41: 107–117.
 
Simonsen, C. S. & Gundersen, A. C. 2005. Ovary development in Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in west Greenland waters. Journal of Fish Biology, 67, 1299-1317.
 
Woll, A.K. & A.C. Gundersen. 2004. Diet composition and intra-specific competition of young Greenland halibut around southern Greenland. Journal of Sea Research, 51: 243-249.
 
Ådlandsvik, B., Gundersen, A.C., Nedreaas, K.H., Stene, A. and Albert, O.T. 2004. Modelling the advection and diffusion of eggs and larvae of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in the northeast Arctic. Fisheries Oceanography, 13:6, 403–415.
 
Fossen, I., Jørgensen, O.A., Gundersen, A.C. 2003. Roughhead Grenadier (Macrourus berglax) in the Waters off East Greenland: Distribution and Biology. Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science, 31:285-298.
 
Morgan, M.J., Bowering, W.R., Gundersen, A.C., Høines, Å., Morin, B., Smirnov, O. & Hjørleifsson, E. 2003. A comparison of the maturation of Greenland halibut (Reinhardtius hipploglossoides) from populations throughout the North Atlantic. Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science, 31: 99 – 112.
 
Albert, O.T., Nilssen, E.M., Nedreaas, K.H., and Gundersen, A.C. 2001. Distribution and abundance of juvenile Northeast Arctic Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in relation to survey coverage and the physical environment. ICES Journal of Marine Science, 58 (5):1053-1062.
 
Albert, O.T., E. Nilssen, A. Stene, A.C. Gundersen, and K.H. Nedreaas. 2001. Maturity classes and spawning of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Fisheries Research, 51: 217-228.
 
Gundersen, A.C., J.E. Rønneberg & J. Boje. 2001. Fecundity of Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) in East Greenland waters. Fisheries Research. 51: 229-236.
 
Woll, A.K., J. Boje, R. Holst & A.C. Gundersen. 2001. Catch rates and hook selectivity in longline fishery for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Walbaum) at East Greenland. Fisheries Research 51:237-246.
 
Gundersen, A.C., K.H. Nedreaas, O.S. Kjesbu and O.T. Albert. 2000. Fecundity and recruitment variability of Northeast Arctic Greenland halibut during 1980-1998, with emphasis on 1996-1998. Journal of Sea Research, 44: 45-54.
 
Gundersen, A.C., O. Kjesbu, A. Stene & K. H. Nedreaas. 1999. Fecundity of the northeast Arctic Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Northwest Atlantic Fisheries Science 25: 29-36.
Huse, I., A.C. Gundersen, & K. H. Nedreaas. 1999. Relative selectivity in trawls, longline and gillnets on Greenland halibut. Fisheries Research, 44: 75-93.
 
Stene, A., A.C. Gundersen, P. Solemdal, K.H. Nedreaas & O.T. Albert. 1999. Early development of Northeast Arctic Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides). Northwest Atlantic Fisheries Science, 25: 171-178.
 
Gundersen, A. C. and H. Gjøsæter. 1998. A comparison between abundance estimates of the Barents Sea capelin (Mallotus villosus, Müller) at the larval, 0-group, and 1-group stage, for the year classes 1981-1994. ICES Journal of Marine Science. 55 (1):95-101.
 
Nordiske rapporter:
 
Gundersen, A.C. 2002 (Editor). Reproduction of West-Nordic Greenland halibut… reflecting on maturity, fecundity, spawning, TEP. Nordisk Ministerråd. TemaNord Fiskeri, 2002:585, 323p.).
 
Gundersen, A.C., A.K. Woll, T. Johansen & J. Boje. 1997. Fiske med garn og teiner etter blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides), Pp. 19-96. In A.K. Woll & A.C. Gundersen (eds.), Forsøk med garn og teiner ved Øst-Grønland. Nordisk Ministerråd. TemaNord Fiskeri, 1997:526, 153p.