• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Ingebrigt Bjørkevoll 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 70111612 
Mobil:+47 91848074 
Fax:+47 70111601 
Epost:ingebrigt@mfaa.no 

PROFIL

Ingebrigt Bjørkevoll er utdanna Fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, med hovudfag innan næringsmiddelkjemi/ mikrobiologi. Han har arbeidd som forskar ved Fiskeriforskning i Tromsø fra 1999 til 2007. Frå januar 2008 har han vore tilsett som forskar ved Møreforsking Ålesund

 
Arbeidsfeltet er foredling av fisk; med fokus på heile verdikjeda frå råstoffkvalitet, foredlingsprosessar, lagringsstabilitet til marknadskunnskap. I hovudsak har han jobba med dei konvensjonelle produkta saltfisk, klippfisk og tørrfisk, i tillegg m.a. oppdretta laks og torsk. Erfaring frå Eu-prosjekt, nordiske og nasjonale prosjekter, med hovudfokus på nasjonale brukarretta industriprosjekt.