• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Susanne Moen  Ouff 
Forskar, permisjon 
 
Avdeling:Administrasjon
Dir.tlf+47 70075229 
Mobil:+47 94437868 
Epost:susanne.ouff@moreforsk.no 

PROFIL

Susanne er Master i samfunnsplanlegging og leiing fra Høgskulen i Volda, med blant annet prosessledelse, offentlig organisering og ledelse, og regionalutvikling i EU som fag. Som forsker har hun særlig jobbet med ulike prosjekter knyttet til både utvikling og planlegging i kommunesektoren, og med evaluering av offentlig virksomhet og organisering av offentlige tiltak. Hun har også ledet flere forsknings- og utredningsprosjekt, som ulike boligsosiale utviklingsprosjekt, evaluering av nasjonale folkehelsetiltak, utvikling av konsept for interkommunal klimaplanlegging og rekruttering til videregående skole.
I tillegg til forskningsstillingen er hun høyskolelektor ved Høgskulen i Volda i masteremnet Prosessleiing i samfunn og organisasjonar. Hun er med i et nasjonalt nettverk for prosessledere.
 
Faglige interessefelt
·      Deltaking og demokrati
·      Prosessleiing
·      Velferd/folkehelse
·      Boligsosialt arbeid
·      Lokalsamfunns- og regionalutvikling
·      Klima og miljø
 
Oversyn over publikasjonar i BIBSYS finn du her.
Registrert i Cristin: