• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Lars Julius  Halvorsen 
Forskar 
 
Dir.tlf+47 70075215 
Mobil:+47 93025107 
Fax:+47 70075201 
Epost:ljh@hivolda.no 

PROFIL

Lars Julius Halvorsen er cand.polit. med hovudfag i sosiologi. Han har vore tilsett ved Møreforsking sidan 2002. Halvorsen arbeider mest med organisasjonsatoriske utfordringar knytt til tema som bedriftssamarbeid, offentleg-private partnarskap, interkommunalt samarbeid, nettverksorganisering, samt offentleg omstilling og brukarmedverknad.
 
Oversyn over publikasjonar i BIBSYS finn du her.