• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Kari Lisbeth Fjørtoft 
Seniorrådgiver 
 
Dir.tlf+47 70111605 
Mobil:+47 92434992 
Fax:+47 70111601 
Epost:kari@mfaa.no 

PROFIL

Kari Lisbeth Fjørtoft er Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole i Tromsø (1993). Etter endt utdanning jobbet hun et år i Spania hos en import- og salgsbedrift av sjømat. Hun har tidligere også arbeidet på oppdrettsanlegg. Fra 1995 har hun vært ansatt hos Møreforsking.

 

Sentrale arbeidsfelt er produkt- og markedsrelaterte problemstillinger. Hun jobber med markedsundersøkelse, produkttesting og merkevarebygging. Arbeid med nisjeprodukter og lite utnyttede arter/ressurser har stått sentralt, men mer kommersielle produkter er også viktige arbeidsfelt. Eksempel på tema er dyphavsarter, isgalt, restråstoff, standsnegler, kamskjell, sjøpølse, krabbe, kreps, rogn, saltfisk, klippfisk, oppdrettskveite og pelagiske arter.
 
Hun er også kompetansemegler der en viktig oppgave er å hjelpe bedrifter til å kartlegge og sette i gang sentrale FoU – oppgaver for å øke kompetansen i bedriftene. Hun har også jobbet med kvalitetssikring, emballasje og ulike utredningsprosjekter.