• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Inge Fossen 
Forsker 
 
Dir.tlf+47 99639431 
Epost:inge@mfaa.no 

PROFIL

Inge Fossen har hovedfag i Havbruk fra Universitetet i Tromsø og doktorgrad i marin biolog fra Universitetet i Bergen. Etter endt utdannelse i Tromsø jobbet han tre år i Namibia, gjennom HI og NORAD, med forvaltning av pelagiske og bunnlevende fiskebestander. Fra 2008 til 2010 jobbet han for MonAqua AS med oppbygging og analyse av en bransjedatabase for oppdrettsnæringen. Inge har arbeid ved Møreforsking siden mai 2000.
 
Arbeidsfelt hos Møreforsking er biologi, teknisk forsking og forvaltningsspørsmål innenfor akvakultur, fiskeri og marine ressurser. Inge har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av prosjekt og tokt virksomhet.
 
 
Vitenskaplige publikasjoner
 
 
Woll, A K., Larssen, W. E., and Fossen, I. 2010. Physiological responses of brown crab (Cancer pagurus Linnaeus 1758) to dry storage under conditions simulating vitality stressors. Journal of shellfish Research. 29 (2): 479-487.
 
Gundersen, A. C., Stenberg, C., Fossen, I., Lyberth, B., Boje, J., and Jørgensen O. A. 2010. Sexual maturation cycle and spawning of Greenland halibut Reinhardtius hippoglossoides in the Davis Strait. Journal of Fish Biology. Doi:10:1111/j.1095-8649.2010.02671.
 
Fossen, I., Cotton, C. F., Bergstad, O. A. and Dyb, J.E. 2007. Species composition and distribution patterns of fishes captured by longlines on the mid-Atlantic Ridge. (Deep Sea Research II)
 
Woll, A. K, van der Meeren, G. I. and Fossen, I. 2006. Spatial variation in abundance and catch composition of Cancer pagurus in Norwegian waters: biological reasoning and implications for assessment. ICES Journal of Marine Science, 63: 421-433.
 
Fossen, I and Bergstad, O. A. 2006. Distribution and size structure, and estimates of age, growth and mortality of Antimora rostrata (Pisces: Moridae) along the Mid-Atlantic ridge and off Greenland. Fisheries Research. 82: 19-29.
 
Fossen I., Albert O.T. and Nilssen E.M. 2003. Improving the precision of ageing assessment for long rough dab by using digitised pictures and otolith measurements. Fisheries Research 60 (1), 53-64.
 
Kjerstad, M., Fossen, I., and Willemsen, H.M. 2003. Utilization of deep-sea sharks at Hatton Bank in the North Atlantic. Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science 31: 333-338.
 
Møller, P. R., Nielsen, J. G. and Fossen, I. 2003. Patagonian toothfish found off Greenland. Nature 421, 599 (2003); doi:10.1038/421599a
 
Fossen, I., Jørgensen, O.A., and Gundersen, A.C. 2003. Roughhead Grenadier (Macrourus berglax) in the Waters off East Greenland: Distribution and Biology. Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science 31: 285-298.
 
Fossen, I., Boyer, D. C. and Plarre, H. 2001. Changes in some key biological parameters of the northern Benguela sardine stock. South African Journal of Marine Science. Vol. 23, 2001, 111-121
 

Boyer, D. C., Boyer, H. J., Fossen, I. and Kreiner, A. 2001.Changes in abundance of the northern Benguela sardine stock during the decade 1990-2000, with comments on the relative importance of fishing and the environment. South African Journal of Marine Science. Vol. 23, 2001, 67-84.

 
Fossen I., Albert O.T. and Nilssen E.M. 1999. Back-calculated individual growth of long rough dab (Hippoglossoides platessoides) in the Barents Sea. ICES Journal of Marine Science 56: 689-696.