• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Grethe Mattland Olsen 
Forskar 
 
Dir.tlf+47 70075223 
Mobil:+47 91711505 
Fax:+47 70075201 
Epost:gmo@moreforsk.no 

PROFIL

Grethe Mattland Olsen er cand.polit med hovudfag i geografi frå Universitetet i Bergen . Ho har vore tilsett ved Møreforsking Volda frå 1990, Stipendiat ved Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen frå 2004 - 2008 og førstelektor ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda frå 2008 - dd. Ho arbeider no i delt stilling mellom Møreforsking og Høgskulen i Volda.
 
Grethe Mattland Olsen har lang prosjekterfaring knyttet til rekruttering, kompetanse og innovasjon. Gjennom arbeid med doktoravhandlinga: ”Omstiling i skipsindustri, nøkkelpersoners betydning for innovasjon og utvikling” studerer hun blant annet hvilken rolle nøkkelpersoners kompetanse spiller i forhold til hvordan den maritime næringen lykkes i å tilpasse seg skiftende konjunkturer. Olsen har også bred erfaring fra en rekke forskningsprosjekt ved Møreforsking knyttet til regional utvikling, og ungdom og utdanning.