Våre ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å designe og gjenomføre prosjekter innenfor varierende tids- og budsjett-rammer. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.