Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Gro Marit Grimsrud

Seniorforskar/ph.d Gro Marit Grimsrud er utdanna samfunnsgeograf frå Universitetet i Bergen. Gro har meir enn 20 års erfaring frå forskings- og utgreiingsarbeid innan ulike samfunnsfaglege tema, m.a. flytting, befolknings- og næringsutvikling, kjønnsrelasjonar, stadsutvikling og evalueringar av offentlege virkemiddel og tenester.
 
Gro har tidlegare m.a. vore tilsett som universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen, forskar ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), ved Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer. 

 
Registrert i Cristin.

 

Hervik, Arild

Forskningsleder og prosjektleder i Senter for petroleumslogistikk, Professor HSM
MOB +47 950 53 487arild.hervik@himolde.no