• Møreforsking
  • Organisasjon
  • Tilsette
  • Vi tilbyr
  • Møreforsking på Nordmøre
  • Jobb hos oss?
  • Kontakt oss
  • Nyheiter
Gro Marit Grimsrud 
Seniorforskar 
 
Dir.tlf+47 41550695 
Mobil:+ 47 41550695 
Epost:gro.marit.grimsrud@moreforsk.no 

PROFIL

 
Seniorforskar/ph.d. Gro Marit Grimsrud er utdanna samfunnsgeograf frå Universitetet i Bergen. Gro har meir enn 20 års erfaring frå forskings- og utgreiingsarbeid innan ulike samfunnsfaglege tema, m.a. flytting, befolknings- og næringsutvikling, stadsutvikling og evalueringar av offentlege virkemiddel og tenester. Metodisk jobbar Gro både kvantitativt og kvalitativt, og har også erfaring frå registerbasert forsking. Gro har tidlegare m.a. vore tilsett som universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen, forskar ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), forskar II ved Østlandsforskning og høgskulelektor ved Høgskolen i Lillehammer. 
 
Registrert i Cristin: