Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Hervik, Arild

Forskningsleder og prosjektleder i Senter for petroleumslogistikk, Professor HSM
MOB +47 950 53 487arild.hervik@himolde.no